Giữa năm 2012 tôi được điều đến làm trưởng phòng kế hoạch cty chi nhánh C khi cty mới thành lập. Nhưng cty không đảm bảo công việc và mức lương cho tôi nên tôi xin thôi việc.
Đơn xin thôi việc lý do tháng 08 năm 2012 cty C điều động Tôi từ cty B để làm trưởng phòng kế hoạch nhưng nay cty không đảm bảo công việc và mức lương cho tôi. Vậy tôi đề nghị TGĐ giải quyết cho tôi xin nghỉ việc kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014. Cty chấp nhận ký đơn thôi việc và tôi bàn giao nghỉ việc ngay như đơn thôi việc không làm 45 ngày như điều 37 luật lao động. Cho hỏi tôi nghỉ việc như vậy có đúng luật không ? Tôi có được hưởng tiền thôi việc, thất nghiệp không ? Xin luật sư cho biết.
Cảm ơn!

Người hỏi:  hang quy nhon

Tư vấn chế độ thôi việc, thất nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời
Ý 1: Theo điều 37 luật lao động về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động quy định như sau :
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
…………..
Dựa vào điểm a k1 trên thì Với việc công ty đã có những việc làm mà anh trình bày như trên thì anh hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và anh phải báo trước cho công ty trước 45 ngày. Vậy việc anh đơn phương chấm dứt hợp đồng là hoàn toàn đúng pháp luật.
Y2: về trợ cấp thôi việc. theo quy định luật lao động như sau :
Điều 48. Trợ cấp thôi việc
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.
ở k9 điều 36  là Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.
Dựa vào những điều kiện trên thì anh hoàn toàn đủ được hưởng trợ cấp thôi việc. anh sẽ được công ty chi trả cho khoản trợ cấp thôi việc.

Ý 3: về trợ cấp thất nghiệp. theo luật bảo hiểm xã hội và Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thì người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Anh sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu anh hoặc công ty đã đóng bảo hiểm. sau khi anh xin thôi việc thì trong thời hạn 3 tháng anh phải đắng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và sau 15 ngày kể từ khi đăng ký nếu chưa có việc lamg thì anh sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:
- Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
- Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
- Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
- Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

-----------------------------