- Các chế độ khác tôi đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa biết thủ tục để làm chế độ đó như thế nào ?
Xin luật sư tư vấn cho. xin chân thành cám ơn luật sư!

Người hỏi: Phan Trung Son

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp pháp luật công ty Luật Minh Khuê! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Vì bạn không cung cấp thêm thông tin gì khác nên tôi hiểu rằng mẹ bạn thuộc đối tượng người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và tình trạng sức khỏe bình thường nên phải đủ 55 tuổi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trường hợp này mẹ bạn phải làm thủ tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho tới khi đủ tuổi hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều 57.

Để làm thủ tục bảo lưu mẹ bạn phải làm hồ sơ gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Sổ bảo hểm xã hội

- Quyết định nghỉ việc của người đang đóng bảo hiểm

- Đơn đề nghị bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG