2. Từ ngày 14.12.2013 - 19.2.2014, công ty X thử việc, tôi có kí bản hợp đồng đào tạo & cam kết lao động không thời hạn và ràng buộc 1 năm lao động thì sẽ không phải đền bù chi phí đào tạo.
Hiện tại tôi muốn nghỉ việc nhưng không muốn đền bù chi phí đào tạo. Bên quý Công ty có thể tư vấn giúp tôi?
Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư
Người gửi: Nguyễn Sắc

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

 

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau: 

Cơ sở pháp lý: Bộ luật lao động năm 2012 

 Theo khoản 3 điều 43 BLLĐ về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật:

“ Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này” 

Theo khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn:

" Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”

Bộ luật lao động năm 2012 không quy định rõ về việc cho phép người lao động và người sủ dụng lao động thỏa thuân hoàn trả chi phí đào tạo, bồi dường, nâng cao kỹ năng nghề. Do đó, việc có bồi thường chi phí đào tạo hay không cần phải xét đến việc bạn đơn phương chám dứt HDLD có đúng pháp luật hay không. 

Theo như thông tin bạn cung cấp bạn kí kết hợp đồng không xác định thời hạn  nên bạn chỉ cần tuân thủ thời gian báo trước 45 ngày theo quy định tại khoản 3 điều 37 BLLĐ thĩ sẽ không phải bồi thường chi phí đào tạo.

Kết luận: Để không phải bồi thường chi phí đào tạo bạn cần có đơn xin nghỉ việc và trong đó có báo trước cho NSDLĐ biết ít nhất 45 ngày trước khi nghỉ việc thì việc chấm dứt hợp đồng của bạn được xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật khi đó sẽ không phả bồi thường chi phí đào tạo.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê