Khi bắt tôi phạm nỗi chủ đầu tư khách sạn đuổi tôi ngay lập tức và không trả tôi lương đến nay đã 2 tháng mà không liên lạc khi tôi liên lạc với nhân sự của khách sạn thì họ bảo trừ tiền lương và ngày nghỉ bù phép.Tôi không có hợp đồng hay quyết định nghỉ việc, nhưng tôi được biết khách sạn đã làm quyết nghỉ việc và đã khai giảm bảo hiểm xã hội (BHXH) mà không gửi quyết định đó đến tôi. Trường hợp trên tôi phải giải quyết thế nào mong luật sư giúp đỡ!

Người hỏi: Bui Hoang

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:   1900.1940

Tư vấn khởi kiện đòi lại tiền lương thi thôi việc ?

Tư vấn khởi kiện đòi lại tiền lương thi thôi việc 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung phân tích:

Khoản 1 điều 123 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản."

Điều 128 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động

1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động."

Điều 126 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động."

Căn cứ theo những quy định pháp luật trên thì khách sạn nơi bạn làm việc đã vi phạm pháp luật về nội quy lao động như: không có biên bản xử lý kỷ luật; xử lý kỷ luật bằng hình thức phạt tiền, cắt lương; áp dụng hình thức sa thải không đúng quy định... Trong trường hợp này, bạn có thể tới hòa giải viên lao động để yêu cầu được giải quyết hoặc bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc của mình.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG