Hiện tại Công ty tôi có cử một anh nhân viên đi học đại học tại Anh trước khi đi anh nhân viên này có làm một Bản cam kết sau khi đi học về sẽ phục vụ tại Công ty 05 năm nếu không phục vụ đủ số thời gian nêu trên thì anh nhân viên này sẽ bồi hoàn lại chi phí mà Công ty đã đầu tư cho anh này đi học.

Sau khi về nước làm việc cho Công ty được 01 năm thì anh ta không muốn làm nữa (xin tóm lược anh nhân viên này là hơp đồng không xác định thời hạn), và anh ta báo trước cho Công ty trước 45 ngày theo Bộ luật lao động 2012.

Từ việc anh nhân viên này nghỉ việc xảy ra những sự việc sau.

Theo tôi tìm hiểu thì tại Điều 43 và Điều 37 BLLĐ 2012  có quy định như sau:

Điều 43: Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Điều 37: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Vậy Ls cho tôi hỏi:

1. Nếu viện dẫn tại khoản 3 điều 43 và khoản 3 điều 37 thì anh nhân viên tại Công ty tôi sẽ không bồi hoàn chi phí đào tạo.

2. Còn về Bản cam kết theo tôi hiểu thì đó như là một hợp đồng đào tạo nghề được điều chỉnh bởi các điều 62 của BLLĐ và điều 37 của luật Dạy nghề 2006. Tuy nhiên luật đào tạo nghề thì không nhất đến việc đào tạo trình độ đại học và thạc sỹ. Vì vậy việc Công ty đưa anh nhân viên này đi học Đại học sẽ không nằm trong sự điều chỉnh của luật và từ đó bản cam kết này sẽ không được xem như là một hợp đồng đào tạo. Thưa Ls tôi nghĩ vậy có đúng không?

3. Thưa Ls giữa học đại học, thạc sỹ và học nghề là hai phạm trù khác nhau về ý nghĩa có đúng không ạ?

Qua sự việc này tôi kính mong LS có thể giải đáp, giải thích giúp tôi.

Rất mong nhận được sự hồi đáp của Ls!

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Nguyễn Hiệp

.

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.1940

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý​:

Bộ luật Lao động 2012

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư yêu cầu tư vấn, người nhân viên này ký hợp đồng không xác định thời hạn và anh ta báo trước cho Công ty trước 45 ngày theo Bộ luật lao động 2012. Do đó, việc anh ta đơn phương chấm dứt hợp đồng là không trái với quy định pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012:

"Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

Về vấn đề cho phí đào tạo mà công ty đã đầu tư cho nhân viên: theo nội dung cam kết, sau khi đi học về anh ta sẽ phục vụ tại Công ty 05 năm nếu không phục vụ đủ số thời gian nêu trên thì anh nhân viên này sẽ bồi hoàn lại chi phí mà Công ty đã đầu tư cho anh này đi học. Vì thế, nếu thỏa thuận này được lập một cách hợp pháp (đáp ứng các yêu cầu về chủ thể, ý chí, nội dung) thì cả hai bên phải bắt buộc tôn trọng. Khi anh nhân viên không tuân thủ đúng cam kết của mình, anh ta sẽ phải thực hiện các chế tài đã quy định trong hợp đồng. Theo đó, anh ta sẽ phải hoàn trả các chi phí đào tạo theo quy định tại điều 62 Bộ luật lao động 2012:

" Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài."

Việc luật áp dụng đối với bản cam kết là Bộ luật lao động 2012, chương IV

Đào tạo đại học,thạc sĩ, tiến sĩ và đạo tạo nghề đều là các hình thức đào tao. Tuy nhiên, hai hình thức đào tạo này khác nhau trên rất nhiều phương diện: nội dung đào tạo , phương thức đào tạo, mục đích đào tạo...

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Chúc bạn thành công!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.