.

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.1940


Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp bao gồm:

a. Sổ bảo hiểm xã hội;

b. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB);

c. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (bản sao). Trường hợp biên bản xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản;

d. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là Giấy khám bệnh nghề nghiệp (bản chính hoặc bản sao) hoặc Phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp (bản chính hoặc bản sao);

e. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

--------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: