Sau khi hết hạn hợp đồng đó thì em cũng được ký một bản hợp đồng khác nhưng Công ty giữ cả 02 bản hợp đồng lao động đó, giờ em chỉ còn lại môt bản lao động hợp đồng năm nhất.

Do công việc nhàn rỗi nên em đã kiếm thêm một việc tương tự để làm thêm, em làm cho công ty bên kia được 2 tháng. Trước khi xin việc làm thêm em đã nói qua và được chấp nhận, tuy nhiên ngày hôm sau em đi làm việc thì nhận được Quyết định sa thải từ Giám đốc. Em hỏi lý do và em nhận được câu trả lời là do em làm công ty khác nên công ty đuổi việc, em trình bảy là sẽ nghỉ việc ở Công ty kia để về làm lại thì không được chấp nhận. Khi công ty cho em nghỉ thì không có một chế độ nào cả. Vậy giờ em phải làm thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp em.

Em xin chân thành cảm ơn!                                                                        

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn luật lao động khi bị thôi việc không báo trước?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động năm 2012.

Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, sau khi hết hạn hợp đồng cũ, công ty tiếp tục ký với bạn một bản hợp đồng mới nhưng không đưa cho bạn giữ bản hợp đồng này. Như vậy, công ty bạn đã vi phạm quy định tại điều 16 Bộ luật Lao động:

"Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói."

Điều 10 và điều 21 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 10. Quyền làm việc của người lao động

1. Được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

...

Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ."

Như vậy, theo quy định thì bạn có quyền được giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Theo các quy định tại  khoản 1 điều 38 Bộ luật Lao động thì công ty bạn không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn vì lý do bạn làm cho công ty khác được, việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là trái pháp luật:

"Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này."

Trong trường hợp này, công ty bạn phải có nghĩa vụ nhận bạn trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết, trả trợ cấp cho bạn... cụ thể quy định tại điều 42 Bộ luật Lao động:

"Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước."

Trong trường hợp này, bạn có thể gửi đơn khiếu nại, tố cáo tới cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT