- Tôi có được hưởng trợ cấp thai sản không? ( tôi đóng BHXH từ 3/2012 đến 3/2013). Tôi phải làm những thủ tục gì và đến đâu để được nhận trợ cấp?

- Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp tính đến thời điểm này là 32 tháng. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Tôi có được hưởng hai loại trợ cấp thai sản và thất nghiệp cùng một lúc không? Nếu được tôi phải đăng ký ở đâu và làm những thủ tục gì?

- Nếu công ty chậm chốt sổ bảo hiểm cho tôi (khoảng 1 tháng sau khi nghỉ việc) thì tôi phải làm gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn luật Minh khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư !

Người gửi: Nguyễn Thị Thuý Hạnh

>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.6162

Tư vấn chế độ bảo hiểm thai sản và thất nghiệp ?

Tư vấn chế độ bảo hiểm thai sản và thất nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH, Bộ luật lao động 2012

1, Bạn có được hưởng trợ cấp thai sản không? Thủ tục như thế nào?

- Điều kiện: Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện được hưởng chế độ thai sản là là lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Bạn dự kiến sinh con vào tháng 6/2013, như vậy bạn phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian từ 06/2012 - 06/2013 thì bạn mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Bạn đã đóng từ tháng 3/2012 - 03/2013, nghĩa là bạn đã đóng được 10 tháng. Vậy bạn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thai sản.

- Thủ tục: bạn sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi mà công ty cũ của bạn liên hệ để thực hiện chế độ bảo hiểm cho NLĐ. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị hưởng trợ cáp thai sản ( theo mẫu)

+  Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp, 01 bản/con).

+ Sổ bảo hiểm xã hội.

2, Bạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Có thể hưởng hai loại trợ cấp thai sản và thất nghiệp cùng một lúc không? Thủ tục như thế nào?

- Điều kiện: Khoản 2, khoản 5 Điều 1 Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.;

+ Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trong thời hạn 3 tháng.

+ Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại Điểm b Khoản này, ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc. 

-Thủ tục: đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hồ sơ bao gồm :

+ đơn đề nghị được hưởng trợ cấp

+ Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật.

+ Sổ BHXH đã được cơ quan BHXH trực tiếp quản lý xác nhận(bản sao);

+ Bản sao giấy tờ cá nhân  CMTND (hoặc Hộ chiếu, Hộ khẩu.....);

Việc bạn đăng ký thất nghiệp hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chế độ thai sản vì : Chế độ thất nghiệp được chi trả dựa trên quỹ bảo hiểm thất nghiệp hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở người lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chế độ thai sản được chi trả dựa trên quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cơ sở người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bởi vậy bạn chỉ cần đáp ứng điều kiện của hai loại chế độ này thì bạn hoàn toàn có quyền hưởng cùng lúc hai chế độ này.

3, Công ty chốt sổ bảo hiểm chậm 1 tháng, giải quyết như thế nào?

Điểm c Khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ: Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;

Khoản 1, 2, 3 điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Trường hợp không được đảm bảo quyền lợi, người lao động có quyền khiếu nại đến người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi cho mình. Nếu không được đảm bảo quyền lợi khi đã khiếu nại đến NSDLĐ thì NLĐ có thể áp dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp theo động cá nhân theo quy định Điều 200 của Bộ luật Lao động 2012. Nghĩa là bạn có thể đề nghị hòa giải tại hòa giải viên lao động tại Phòng LĐTBXH hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT