- Tôi có được hưởng các khoản trợ cấp nghỉ việc không ?Số tiền là bao nhiêu ?
- Tôi có được hưởng lương hưu khi đến tuổi hưu không ?
- Tôi phải làm thù tục xin nghỉ việc như thế nào để được hai điều trên ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về việc nghỉ hưu sớm

Tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê. Với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Nghị định 152/2006/NĐ-CP  hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộivề bảo hiểm xã hội bắt buộc

Luật Lao động 2012 

Nội dung phân tích:

1. Với vấn đề xin nghỉ việc để được hưởng lương hưu được quy định như sau:

Theo Luật bảo hiểm xã hội thì để về hưu trước tuổi thì bạn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 51, cụ thể như sau:

"Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành."

Khoản 1, Điều 26 Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường như sau: "Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên."

Tại Điều 27 Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định về trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi: "Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau: 1. Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên; 2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời."

Về mức lương hưu hàng tháng khoản 1, 2, 3 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định: 

"1. Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 31 Nghị định này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 27 Nghị định này, mức lương hưu hằng tháng được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 Nghị định này thì mức lương hưu giảm đi 1%. 3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện nay bạn đã 54 tuổi và đã công tác giảng dạy ở trường THCS liên tục trong vòng 29 năm thì. Do đó, nếu bạn xin nghỉ việc mà muốn được hưởng lương hưu khi đến tuổi thì phải chứng minh bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động được quy định tại Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 07/2010/TT-BYT của Bộ Y tế. Mức lương hưu hàng tháng của bạn được xác đinh theo quy định đã trích dẫn ở trên

2. Về vấn đề trợ cấp thôi việc 

Bộ luật lao động quy định về điều kiện hường trợ cấp thôi việc như sau:

"Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc."

Bạn đã đủ điều kiện thời gian làm việc, cho nên bạn cần đáp ứng điều kiện chấm dứt hợp đồng theo khoản 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 điều 36 Bộ luật lao động 2012 thì bạn mới được nhận trợ cấp thôi việc.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.