>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời.

Thưa quý khách, việc chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành khác để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm Đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 13) gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp, giấy giới thiệu (mẫu số 14) kèm theo bản Đăng ký thất nghiệp, Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp và các giấy tờ liên quan của người lao động và thông báo bằng văn bản cho bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Ghi chú: Người lao động phải nộp thẻ bảo hiểm y tế cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi chuyển đến.

Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế của người lao động và có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp, kèm theo bản sao Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; tiếp tục thực hiện các chế độ theo quy định cho người lao động.
>> Tham khảo các biểu mẫu theo Thông tư 04/2013/BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2013
.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

--------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình