Người gửi: Thu Minh

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Trả lời:
Thưa quý khách hàng để chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cần thực hiện thủ tục sau:
- Người lao động khi đăng ký thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì phải đăng ký thất nghiệp theo quy định và làm đề nghị chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số 11) gửi Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đăng ký thất nghiệp.
- Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động và kèm theo bản đăng ký thất nghiệp của người lao động đó. Giấy giới thiệu (mẫu số 12).
- Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT  
----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;