sau đó xã chuyển hồ sơ về phòng nộ vụ huyện. cho đến nay được 6 tháng nhưng huyện vẫn không trả lời. còn cán bộ đó thì nghỉ không đi làm nhưng tháng nào cũng nhận lương nhưng không đi làm. Vậy thì cán bộ đó đã vi phạm gì hay không?

Xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Bich Thuan

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả Lời:

1.Cơ sở pháp lý

Nghị định 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

2.Nội dung trả lời

Do bạn không nêu rõ trường hợp này cán bộ tư pháp xã đã nghỉ viccj bao nhiêu ngày nên:

- Căn cứ khoản 4 Điều 34 Nghị định 112/2011/NĐ-CP:

Điều 34. Khiển trách

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức cấp xã có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

4. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng;”

Như vậy nếu tự ý nghỉ việc từ 03 đến 05 ngày làm việc trong một tháng thì cơ quan có thể áp dụng hình thức kỷ luật là khiển trách

- Căn cứ khoản 5 Điều 35 Nghị định 112/2011/NĐ-CP:

“Điều 35. Cảnh cáo

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với công chức cấp xã có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

5. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng;”

Như vậy nếu tự ý nghỉ việc từ 05 đến 07 ngày làm việc trong một tháng thì áp dụng hình thức kỷ luật là cảnh cáo

- TH3: Căn cứ khoản 4 Điều 39 Nghị định 112/2011/NĐ-CP:

“Điều 39. Buộc thôi việc

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức cấp xã có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

4. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp;”

Như vậy nếu tự ý nghỉ việc từ 07 ngày làm việc trở nên hoặc 20 ngày làm việc trong một năm và nhận được văn bản thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp của Chủ tịch UBND cấp xã thì áp dụng hình thức ký luật buộc thôi việc.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê