Khi đóng bảo hiểm tôi là người thứ 2 trong gđ thì có đc giảm chưa, tôi thấy mẹ tôi vẫn đóng số tiền bằng của mẹ tôi vì cán bộ t tế nói chưa thực hiện giảm từ ngườ thứ 2. Vậy là đúng hay sai. Gia đình tôi có 5 người nhưng những người khác đã có bảo hiểm tại cơ quan làm việ rồi. Nếu sai tôi có thể gặp ai để phản ánh để xử lý việc cán bộ xã làm sai chính sách? 
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Nga

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được giải đáp như sau: 

Căn cứ pháp lý:  Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014; Nghị định 105/2014/NĐ-CP; Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC 

Điểm 5 Điều 12 sửa đổi Luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định hộ gia đình bao gồm những thành viên thuộc hộ gia đình là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Và theo điểm 3 Điều 13 sửa đổi Luật này thì tất cả thành viên thuộc hộ gia đình đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó nếu bạn muốn tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình thì không thể chỉ mình mẹ của bạn tham gia được mà tất cả 5 thành viên trong gia đình của bạn đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Tuy vậy theo điểm 2 Khoản 13 sửa đổi bổ sung "Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này", nếu những thành viên khác trong gia đình bạn đã tham gia bảo hiểm y tế tại cơ quan làm việc thì họ sẽ không phải tham gia theo diện hộ gia đình nữa. Như vậy, chỉ còn hai mẹ con bạn đóng bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình. 

Để đăng ký tham gia BHYT, bạn cần làm các thủ tục sau:

Hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia BHYT mẫu TK01-TS, Danh sách đăng ký tham gia BHYT mẫu D01-HGD ghi tên tất cả những thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú và có cam đoan của chủ hộ, giấy xác nhận của những thành viên đã tham gia BHYT tại cơ quan. Khi đi bạn nhớ mang sổ hộ khẩu, tạm trú để đại lý BHYT có thể đối chiếu và hoàn trả lại ngay. 

Căn cứ vào điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014, mức đóng BHYT đối với hộ gia đình  quy định như sau: 

- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở;

-  Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy bạn là người thứ hai nên mức đóng của bạn sẽ được giảm trừ. Bạn có thể xem hướng dẫn cụ thể về phương thức đóng tại Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC. Việc cán bộ y tế trả lời bạn như vậy là chưa đúng, bạn nên yêu cầu người này giải thích lại cho bạn. Nếu họ không giải quyết thì bạn hoàn toàn có quyền làm đơn khiếu nại.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê