Tôi chọn nghỉ công tác để chờ hưu. Tôi tham gia công tác từ tháng 12/1980. Bậc lương đang hưởng là 6.31. Lương tháng hiện hưởng là 13 triệu/ tháng. Xin hỏi khi tôi nghỉ hưu chờ thì lương tháng của tôi sẽ là bao nhiêu?

Người hỏi: Hiencn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Theo đó, bạn làm việc trong điều kiện không phải môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bạn cũng không bị suy giảm khả năng lao động nên phải đủ 60 tuổi bạn mởi đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trường hợp của bạn, tính đến thời điểm hiện tại là tháng 3/2015 thì bạn được 58 tuổi và đã có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mặc dù đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi theo luật định nên theo quy định tại điều 57

"Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội."

thì bạn có thể nghỉ hưu trước tuổi và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến khi đủ 60 tuổi để hưởng lương hưu nhưng trong thời gian nghỉ hưu chờ bạn không được hưởng lương hàng tháng. Hiện nay chính phủ đã bạn hành nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 về cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kì trong cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, theo nghị định này thì bạn được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ chờ hưu nhưng nghị định này đến 1/5/2015 mới có hiệu lực thi hành nên nếu bạn làm chế độ nghỉ chờ sau ngày 1/5 thì bạn sẽ được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ chờ.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG