Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gứi: Hong Dang

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về chế độ thai sản: Chế độ nghỉ dưỡng sức 7 ngày sau khi sinh?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội 2006

- Điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Thông tư số 19/2008 sửa đổi bổ sung thông tư 03/2007

Theo đó, trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ xẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu theo quy định tại điều 30 Luậ bảo hiểm xã hội hoặc trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lạo làm việc sau khi hết thời gian nghỉ chế độ sinh con theo điều 31 Luật bảo hiểm xã hội còn yếu thì có quyền nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên;

b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày:

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.

Nếu bạn muốn nghỉ dưỡng sức sau khi sinh thì có thể làm đơn kèm theo giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con nộp lên phòng hành chính nhân sự nơi bạn làm việc. Sau khi phòng hành chính  nhân sự xem xét thì lập danh sách gửi lên tổ chức bảo hiểm theo mẫu 69a - HD để giải quyết chế độ cho bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê