Đến nay tôi đã có thai được 6 tháng. Tôi muốn hỏi:

Trường hợp 1: tôi lại tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm thì có được không? và tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Trường hợp 2: Nếu tôi không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm thì sổ bảo hiểm mà tôi đã đóng được 1 năm đó, thì tôi có được hưởng chế độ thai sản trên sổ bảo hiểm đó không?

Xin cảm ơn!

Người gửi: Chính

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động về bảo hiểm của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

2. Luật sư tư vấn:

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Bạn làm việc cho một công ty từ năm 2010, làm việc 1 năm có tham gia bảo hiểm đến năm 2011 thì nghỉ việc và không tham gia bảo hiểm nữa. Như  vậy, tính đến thời điểm bạn mang thai 6 tháng bạn đã không tham gia bảo hiểm đã hơn 3 năm. Đến khi bạn sinh con, mặc dù trước đó bạn đã tham gia  bảo hiểm được 1 năm nhưng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn chưa đóng bảo hiểm xã hội được tháng nào nên không được hưởng chế độ thai sản theo luật định. Hiện tại, bạn đã mang thai được 6 tháng nếu bạn tham gia bảo hiểm thì đến khi bạn sinh con mới chỉ tham gia được 3 tháng bạn vẫn không đủ 6 tháng để đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê