Em sống và làm việc tại thành phố đã lâu, công việc cũng ổn định, hơn nữa em sắp kết hôn, điều đó không thuận tiện chút nào vì vợ em cũng sống và làm việc tại thành phố. Em xin luật sư cho ý kiến để giúp em có hướng giải quyết hợp lý trong tình huống này.

Em xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê!

Em rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư!

Người gửi: Hoàng Nguyễn

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

Luật sư tư vấn pháp luật lao động  - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau: 

Cơ sở pháp lý: điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 về chuyển người lao động làm công việc so với hợp đồng lao động.

" 1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Theo đó, người sử dụng lao động được quyền chuyển người lao động sang làm công việc khác. Việc chuyển người lao động sang làm công việc khác phải tuân thủ:

- Lý do chuyển người lao động sang làm công việc khác:

+ Gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh;

+ Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước;

+ Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

- Thời gian chuyển người lao động sang làm công việc khác

+ Không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm (không cần phải có sự đồng ý của người lao động);

+ Trên 60 ngày thì phải được sự đồng ý của người lao động;

- Mức lương khi chuyển người lao động sang làm công việc khác:

+ Tiền lương theo công việc mới ít nhất bằng 85% tiền lương của công việc cũ;

+ Nếu tiền lương theo công việc mới thấp hơn công việc cũ thì được giữ nguyên lương công việc cũ trong thời hạn 30 ngày.

- Thủ tục chuyển người lao động sang làm công việc khác: Thông báo cho người lao động ít nhất 3 ngày làm việc và phải thông báo rõ thời hạn chuyển công việc khác.

Như vậy bạn dựa vào những quy định của pháp luật trên để xem xét việc giám độc điều chuyển công tác của bạn có đúng lý do, có đúng thủ tục, mức lương hay không. Nếu việc giám đốc làm là hợp pháp thì bạn phải làm theo. Nếu không bạn có thể làm thủ tục khiếu nại lên sở lao động thương binh xã hội.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

-----------------------------------------------