Từ tháng 2/2009 đến 9/2013 em đã đóng bảo hiểm bắt buộc là 4 năm 8 tháng và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng là 4 năm 8 tháng. Sau đó em nghỉ việc 1 thời gian đồng thời dừng đóng bảo hiểm và chưa xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian nghỉ này. Đến tháng 10/2014 em đi làm lại ở công ty em đang làm bây giờ. Tháng 12/2014 em bắt đầu được công ty hiện tại đóng bảo hiểm cho. Tuy nhiên, em đang muốn nghỉ việc vào cuối tháng 11 này. (Hợp đồng lao động của em với công ty hiện tại là HĐ 1 năm; từ 01/12/2014 đến 30/11/2015) Em muốn hỏi là em đã đủ điều kiện xin trợ cấp thất nghiệp chưa ạ, vì em thấy có quy định *"2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;"

Kinh mong Quý Luật sư tư vấn giải đáp giúp em với ạ.

Em cảm ơn rất nhiều. 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Cơ sở pháp lý

 

Luật Việc làm 2013

Nội dung tư vấn 

Theo quy định tại điều điều 49, Luật Việc làm 2013 quy định về  điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 2/2009 đến 9/2013 là 4 năm 8 tháng và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng là 4 năm 8 tháng do đó theo quy định tại khoản 1 điều 45, Luật Việc làm quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

"1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức"

Do đó trong trường hợp của bạn, tại thời điểm bạn làm việc tại nơi là việc cuối cùng và tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 12/2014 tới hết tháng 11/2015 bạn tạm ngừng công việc và không tham gia làm việc tại đơn vị vậy bạn đã đảm bảo được đủ điều kiện :" Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này". Tuy nhiên để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn cầm phải đảm bảo các điều kiện khác quy định tại khoản 1, 3, 4 điều 49, Luật việc làm 2013:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết"

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và kế toán và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.