Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

 

Trả lời

Chào bác! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bác . Cảm ơn bác  đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bác , công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Bộ luật lao động 2012 .

2. Nội dung phân tích:

Khoản 1 Điều 111  Bộ luật lao động 2012 có quy định  Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Bác đã công tác ở khu vực được hưởng phụ cấp là 0,5%.  , theo quy định của pháp luật thì đây là khu vực có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với Bộ y tế ban hành. Nếu như trtrong suốt thời gian công tác của    bác,  bác chỉ công tác tại khu vực nêu trên thì  số ngày nghỉ phép của bác sẽ là 14 ngày.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2012, cứ 05 năm làm việc cho một người  sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày. Trường hợp của bác, bác đã có thời gian công tác là 36 năm. Số ngày nghỉ hằng năm tăng theo thâm niên của bác  là 07 ngày.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ hằng năm của bác tính tới thời điểm hiện tại là 21 ngày.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bác. Cảm ơn bác đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê