- Đi làm buổi sáng thứ 7 thì được tính là 1 ngày công hay 1 nửa ngày công?

- Tại một số đơn vị tôi thấy cách tính như sau: Đi làm buổi sáng thứ 7, được tính là 1 ngày làm việc, nhưng nếu nghỉ phép thì sẽ chỉ tính là 1/2 ngày phép. Tuy nhiên, có công ty thì tính trừ 1 ngày phép.

Vậy cách hiểu nào là đúng và có quy định gì về việc này hay không?

Người gửi: Anh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

nghỉ-phép

Luật sư tư vấn nghỉ phép theo luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

(Câu hỏi đang cập nhật câu trả lời)