Từ năm 2001 toàn bộ giáo viên đều được hưởng phụ cấp thu hút (PCTH) 70% cả trường có mình tôi là nhân viên không được hưởng vì Nghị định 61/2006/NĐ-CP chỉ cho giáo viên hưởng. Đến ngày 01/01/ 2014 xã Đồng Hưu lại được xã ĐBKK và chúng tôi lại được hưởng Nghị định 19/2013/NĐ-CP, nghị định này thì nhân viên chúng tôi được hưởng phụ cấp thu hút còn giáo viên ai chưa hưởng đủ 5 năm thì hưởng tiếp, còn ai hưởng đủ 5 năm thì chuyển sang hưởng phụ cấp công tác lâu năm là 0.5.

Còn tôi là nhân viên đã công tác ở vùng ĐBKK là 7 năm rồi nhưng đến 01/01/2014 mới được hưởng PCTH theo Nghị định 19. Vậy tôi có được hưởng thêm phụ cấp công tác lâu năm là 0,5 từ ngày 01/01/2014 nữa không ?  Vì hiện tại tôi không được hưởng phụ cấp công tác lâu năm này mà thực tế tôi lại công tác ở vùng ĐBKK 7 năm.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: V.T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  
Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP

Nghị định số 19/2013/NĐ-CP

Nội dung:
* Thứ nhất về đối tượng hưởng phụ cấp thu hút (PCTH) và phụ cấp công tác lâu năm (PCCTLN):
Nghị định 116/2010 quy định :
“Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;
2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;
3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.
Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”
- Đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 61/2006 và nghị định 19/2013 là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng ĐBKK.
Như vậy là bạn đang hưởng trợ cấp theo nghị định 116/2010, không phải theo nghị định 19/2013.

* Thứ hai: Về thời điểm tính phụ cấp và mức tính phụ cấp: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 và khoản 1, Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, đã được hướng dẫn tại điểm a, khoản 3, Điều 3 và khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011 như sau:

- Về phụ cấp thu hút: Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3/2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

- Về phụ cấp công tác lâu năm: Đối tượng được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn, bao gồm: Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ; Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Theo như những gì bạn trình bày thì: - bạn được hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011 - bạn đã công tác tại xã Đồng Hươu từ năm 1995. Từ 2001-2008 xã Đồng Hươu là xã đbkk. Như vậy bạn có khoảng 7 năm công tác đóng bhxh tại vùng đbkk.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011, thì bạn được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 1/1/2014 với mức 0,5% so với mức lương lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở). Tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC không thấy có quy định, hướng dẫn nào có nội dung “đang thụ hưởng phụ cấp thu hút thì không được hưởng phụ cấp công tác lâu năm”. Vì vậy bạn vẫn được hưởng đồng thời phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật lao động và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.