Theo quyết định của UBND huyện. Hình thức kỷ luật: Hạ bậc lương từ bậc 4 ngạch cán sự hệ 2,46 xuống bậc 3 ngạch cán sự, hệ 2,26 thời gian từ ngày 01/6/2010;

Thời điểm tính để xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/6/2013.

Đến nay tôi làm hồ sơ ( 04/6/2014) gửi Phòng nội vụ, Phòng không xét nâng lương cho tôi, mà trả lời thời điểm xét nâng lương là 01/6/2015. Vậy phòng nội vụ trả lời như vậy đúng hay sai, thời gian tôi được nâng lương là thời điểm nào?

Kính mong Công ty  Luật sư Minh Khuê tư vấn cho tôi theo địa chỉ gmail này.

Tôi xin chân thànhcảm ơn./.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật lao động năm 2012

- Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức, thì các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004  về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  

2. Nội dung phân tích:

Về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương được quy định tại khoản 2 Điều 125 Bộ luật lao động như sau:

" Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải."

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP thì Sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

Như vây, ngày 1/6/2010 quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu không có hành vi vi phạm bị kỷ luật thì quyết định trên chấm dứt sau 12 tháng là khoảng 1/6/2011. Tuy nhiên, bạn có trình bày về thời gian xét nâng lương là vào 1/6/2013. Như vậy, quyết định kỷ luật chấm dứt từ thời điểm này.

Về việc kéo dài thời hạn nâng bậc lương được quy định tại Tại khoản 3,  Điều 1, Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 7, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004  về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  như sau:

"  3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 7 như sau:

“c) Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định như sau:

- Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì bị kéo dài thêm 06 (sáu) tháng so với thời gian quy định;

- Trường hợp bị kỷ luật hình thức giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thêm 12 tháng (một năm) so với thời gian quy định."

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã bị áp dụng hình thức hạ bậc lương, như vậy thời gian kéo dài nâng lương tăng thêm 12 tháng so với thời gian quy định nghĩa là việc kéo dài thời hạn nâng lương có hiệu lực tối đa vào tháng 6 năm 2014. Như vậy, Phòng Nội vụ trả lời bạn như vậy là chưa đúng với quy định của pháp luật.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

--------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án;

8. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;