1. Một nhân viên Y sỹ đa khoa hợp đồng trong định biên hưởng lương theo ngân sách Nhà nước em soạn hợp đồng lao động có thời gian thử việc là 6 tháng. Còn một nhân viên Kế toán hợp đồng ngoài định biên từ nguồn thu của đơn vị em soạn hợp đồng lao động có thời gian thử việc là 60 ngày. Như vậy em làm hợp đồng của 02 trường hợp trên như vậy có đúng không ạ ?

2. Trường hợp Y sỹ đa khoa ký hợp đồng lao động ngoài định biên (vì không còn biên chế), thời gian thử việc là 30 ngày (Kể từ ngày 01/04/2012-30/05/2012) có đúng không ạ ? Nhưng làm một thời gian Y sỹ đa khoa này trúng tuyển viên chức kể từ ngày 01/06/2013 thì thời gian nâng lương thường xuyên của Y sỹ đa khoa này kể từ ngày nào và có còn phải tập sự nữa hay không ạ?

Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về thời gian thử việc và xếp lương viên chức y tế?

Tư vấn Luật lao động gọi:1900.6162

Nội dung trả lời

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê. Trên cơ sở thông tin bạn cung cấp, Luật Minh Khuê có quan điểm như sau:

1. Cơ sở pháp lý

-Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

-Luật viên chức 2010

-Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

-Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

-Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

2. Nội dung trả lời

a. Đối với câu hỏi 1

- Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 27 Luật Viên chức 2010 về chế độ tập sự thì:

+ Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

+ Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

=> Đối chiếu với quy định này thì việc bạn quy định thời gian tập sự 06 tháng đối với Nhân viên y sỹ đã khoa trong biên chế là chính xác nếu người này chưa có đủ 12 tháng trở lên làm chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí đang được tuyển dụng.

- Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 về thời gian thử việc thì:

+ Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

+ Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

=> Như vậy, đối với nhân viên kế toán hợp đồng thì thời gian thử việc 60 ngày là hoàn toàn đúng nếu người này có trình độ từ cao đẳng trở lên.

b. Đối với câu hỏi 2

- Với trường hợp y sĩ đa khoa ký hợp đồng ngoài biên chế (hợp đồng lao động thông thường) thì căn cứ theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 ở trên, bên bạn quyết định thử việc 30 ngày là hoàn toàn hợp lý.

- Trong trường hợp sau 1 thời gian làm việc, cụ thể ở đây là 1 năm (thời gian làm chính thức từ 1/6/2012 => 31/05/2013), người này thi đỗ viên chức, thì theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV về trường hợp được miễn chế độ tập sự thì người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

+ Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Vì vậy, để xem người này có được miễn tập sự không thì bạn cần tìm hiểu người này đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng trong thời gian làm việc theo hợp đồng ở trên không ? Nếu đủ thì người này có điều kiện được miễn tập sự.

- Về thời điểm làm căn cứ để tính nâng lương thường xuyên với viên chức này thì theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV:

"Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương như sau ...."

=> Do đó, thời điểm làm mốc để bắt đầu tính thời gian nâng lương thường xuyên ở đây sẽ được hiểu là tại thời điểm đã có quyết định tuyển dụng và xếp bậc lương cho viên chức này.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gửi thư theo địa chỉ này hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng.

Trân trọng./.

Ban tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê