Nếu muốn lãnh tiền bảo hiểm tại phòng bảo hiểm (không nhận tại công ty) bằng tiền mặt thì có được không, cần những thủ tục gì? Nếu nhân viên bình thường nghỉ việc (có đóng bảo hiểm) thì em cần chuẩn bị những hồ sơ gì để báo cho bên bảo hiểm? Rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư.
Em xin chân thành cảm ơn!
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục
tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

>> Tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.1940

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

- Luật bảo hiểm xã hội 2006;

- Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản, chị của bạn sẽ phải chuẩn 1 bộ hồ sơ, bao gồm:

+ Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ  thai sản, DS PHSK theo Mẫu số C70a-HD (bản chính)

+ Bản sao chứng thực giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con.

+ Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3 ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật.

Đối với trường hợp đề nghị trợ cấp khám thai: Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Mẫu số C65-HD (bản chính)

Thứ hai, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì cơ quan thanh toán tiền bảo hiểm chính là tổ chức bảo hiểm mà bạn đã đóng bảo hiểm. Doanh nghiệp có nghĩa vụ sau khi nhận được chi phí thanh toán từ tổ chức bảo hiểm thì tiến hành chi trả tiền trợ cấp cho nhân viên. Do đó, trong trường hợp cần thiết, hoặc sau khi hưởng thời gian nghỉ thai sản chị của bạn cũng kết thúc hợp đồng làm việc với công ty thì chị của bạn có thể nhận bảo hiểm thai sản trực tiếp tại tổ chức bảo hiểm bạn đã đóng là hoàn toàn thực hiện được. Và hồ sơ bạn chuẩn bị như trên.

Thứ ba, trong trường hợp là nhân viên bình thường nghỉ việc, tôi hiểu rằng bạn đang muốn đề cập đến bảo hiểm thất nghiệp. Căn cứ Điều 125  Luật bảo hiểm xã hội 2006, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.

+  Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

 Theo đó,  tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê