Tôi tốt nghiệp đại học năm 2007 cho đến nay và hoàn toàn đủ điều kiện để được tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. Tuy nhiên, tại vị trí tuyển dụng của tôi có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển. Tôi muốn hỏi trong trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển cùng một vị trí tuyển dụng thì cách tính điểm để người trúng tuyển là như thế nào? (có tính đến điểm học tập, điểm luận văn tốt nghiệp đại học?). Tôi đã nghiên cứu kỹ Nghị định 24 và Thông tư 13/2010 TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội Vụ, tuy nhiên chỉ thấy cách tính điểm trong trường hợp thi tuyển và xét tuyển công chức, không thấy cách tính điểm và xác định người trúng tuyển đối với trường hợp đặc biệt tiếp nhận không qua thi tuyển? 
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê.
Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư        
Người gửi: Duy
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật hành chính của Công ty luật Minh Khuê,

thi tuyển

Tư vấn thi tuyển công chức, gọi: 1900.6162 

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Căn cứ vào hướng dẫn số 239/HD-SNV-ĐTBDTD về việc tiếp nhận không qua thi tuyển, đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển bao gồm:

- Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

- Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài.

Người được tiếp nhận không qua thi tuyển phải trải qua một kỳ sát hạch. Nội dung sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển bao gồm: Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; điểm sát hạch được tính theo thang điểm 100  (nội dung, hình thức sát hạch cụ thể do Hội đồng kiểm tra, sát hạch xây dựng, báo cáo UBND tỉnh, thành phố phê duyệt trước khi tổ chức sát hạch).

Người trúng tuyển công chức bằng tiếp nhận không qua thi tuyển phải có điểm sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

Trường hợp có 2 người trở lên có điểm sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người trúng tuyển xác định theo thứ tự sau: là người có bằng chuyên môn tham gia dự tuyển cao hơn; người có điểm trung bình học tập toàn khóa cao hơn; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng kiểm tra, sát hạch tỉnh, thành phố quyết định người trúng tuyển.

 Người thuộc đối tượng tham gia tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển chỉ được đăng ký tuyển dụng một lần tại một chỉ tiêu tuyển dụng của một cơ quan, đơn vị.

Tại chỉ tiêu có đối tượng tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển đã có người trúng tuyển và hết chỉ tiêu tuyển dụng thì người đã đăng ký dự tuyển bằng thi tuyển tại chỉ tiêu đó được phép đổi nguyện vọng thi tuyển vào chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị khác có yêu cầu chuyên môn phù hợp. Thời gian thay đổi nguyện vọng do Hội đồng thi tuyển công chức quy định cụ thể sau.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn đã tốt nghiệp Đại học từ năm 2007 và hoàn toàn đủ điều kiện để được tiếp nhận không qua thi tuyển. Như vậy, thay vì vệc thi tuyển công chức, bạn sẽ phải qua một kỳ sát hạch. Nếu bạn có điểm số sát hạch từ 50 điểm trở lên và vị trí tuyển dụng còn chỉ tiêu thì bạn sẽ được tuyển dụng. Trong trường hợp có 2 người trở lên có điểm sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người trúng tuyển xác định theo thứ tự sau: là người có bằng chuyên môn tham gia dự tuyển cao hơn; người có điểm trung bình học tập toàn khóa cao hơn; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng kiểm tra, sát hạch tỉnh, thành phố quyết định người trúng tuyển.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê