Ví dụ; tôi có bằng đại học từ năm 2003 và đóng BHXH bắt buộc từ năm 2003 đến tháng 6 /2015 là 12 năm nếu được tính hệ số theo bằng cứ 3 năm một bậc thì đến nay tôi sẽ được (0.33 x 12/3 =1,32% + 2.34 chức danh PCT UBND xã vừa tuyển dụng = 3.66 x 1210 = 4428600 đồng lương cơ bản, đúng hay sai, nếu đúng thì văn bản nào điều chỉnh. kính đề nghị luật sư tư vấn giúp

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật lao động  của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi:    1900.1940

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

2. Nội dung tư vấn

Với thắc mắc của bạn, trước hết chúng tôi đưa ra các quy định của pháp luật điều chỉnh vấn đề hệ số lương có liên quan và từ đó đưa ra tư vấn cụ thể về thắc mắc của bạn:
- Điểm b-Khoản 1-Điều 5-Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định về hệ số lương của cán bộ cấp xã như sau:

"Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP)".
- Điểm a-Khoản 2-Điều 2-Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB quy định:
"a) Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003);...."

- Căn cứ bảng 2: bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước nhận thấy:

Công chức ngạch chuyên viên thuộc công chức loại A1. Có hệ số lương từ bậc 1 tới bậc 9 lần lượt như sau: 2.34; 2.67; 3.00; 3.33; 3.66; 3..99; 4.32; 4.65; 4.98. 

- Khoản 2-Điều 6-Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định về nâng bậc lương như sau:

2. Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này và công chức cấp xã quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Điều 7-Nghị định 204/2004/NĐ-Cp quy định như sau:

b1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương.

Điểm b-Khoản 2-Điều 2-Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB hướng dẫn cụ thể như sau::

b) Trường hợp đã có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 và đã được xếp lương chức vụ quy định tại bảng lương số 5 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được căn cứ vào từng thời Điểm trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đứt quãng mà chưa được tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn) đã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để xếp vào bậc lương theo ngạch công chức hành chính quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này theo nguyên tắc sau:

Cứ sau mỗi Khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên (cao đẳng) và cứ sau mỗi Khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với ngạch cán sự được xếp lên 01 bậc lương trong ngạch được xếp. 

Như vậy, từ những quy định đối chiếu với trường hợp của bạn nhận thấy như sau:

- Bạn được HĐND bầu vào chức danh Phó chủ tịch UBND cấp xã và bạn có trình độ đại học nên căn cứ vào điểm b-khoản 1-Điều 5-Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì bạn sẽ được hưởng hệ số lương theo bảng 2-Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

- Thứ hai, trình độ của bạn là đại học nên căn cứ vào Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB hệ số lương của bạn được xếp vào hệ số lương của Công chức ngạch chuyên viên. 

- Thứ ba, hệ số lương của Công chức ngạch chuyên viên bậc 1 là 2.34 và cứ sau 3 năm thì được xếp lên 01 bậc lương trong ngạch được xếp. Tuy nhiên để được nâng bậc lương bạn phải có thời gian đã công tác ở chức vụ đó. Tức là vào tháng 6 năm 2015 bạn được bầu, trở thành cán bộ cấp xã và sẽ được hưởng lương theo bậc của Công chức ngạch chuyên viên là 2.34 mà không được cộng dồn theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, hệ số lương 3.66 mà bạn đưa ra là sai, chưa đúng với quy định của các văn bản trên.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về thắc mắc của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:  1900.1940  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê