Tháng 12/2014 đơn vị công tác tổ chức thi tuyển viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tôi có tham gia thi và trúng tuyển kỳ thi. Sau khi trúng tuyển tôi được ubnd huyện ra quyết định trúng tuyển. Theo quyết định trúng tuyển hệ số lương của tôi được hưởng 2. 34, thời gian nâng bậc lương lần sau tính kể từ ngày 22/11/2013 lý do ngạch tôi trúng tuyển là ngạch kỹ sư mã số v. 05. 02. 07, phải trừ 1 năm thử việc từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học. Theo tìm hiểu của tôi qua các văn bản quy định nhận thấy việc áp dụng cho tôi chưa thỏa đáng, có nhiều thiệt thòi cho người lao động. Theo thông tư số: 79/2005/tt-bnv ngày 10/8/2005 của bộ nội vụ. Điều 9; điều 10; điều 15. Như vậy cho tôi hỏi việc xếp lương như trên có đúng không ?

Cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch chuyển loại công chức, viên chức.

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì anh/chị được chuyển từ viên chức loại B sang viên chức loại A (A1).

Theo căn cứ khoản 3, Mục II, Thông tư 02/2007/TT-BNV về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, thì: Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B, thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Điểm a, Khoản 1, Mục II, Thông tư 02/2007/TT-BNV quy định, trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Như vậy, khi anh/chị chuyển ngạch lương với hệ số 2,67 sang ngạch lương của ngạch kỹ sư với hệ số 2,34 là không đúng. Vì khi chuyển ngạch lương mới phải có hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất so với ngạch cũ. Như vậy, căn cứ vào bảng Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì hệ số lương của anh/chị phải là 3.0.

Sau 3 năm khi nhận quyết định giữ bậc ở ngạch lương mới thì anh/chị sẽ được nâng hệ số lương. Ngày 22 tháng 11 năm 2013 anh/chị có quyết định chuyển ngạch lương nên đến tháng 11 năm 2016 anh/chị sẽ được nâng lên hệ số lương mới ở ngạch mới.

Bên cạnh đó, Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV  có quy định:

Điều 10. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

3. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Về việc phải trừ 1 năm thử việc từ ngày có bằng tốt nghiệp Đại học, anh xem xét xem anh có thuộc trường hợp này không. Do anh không cung cấp đủ thông tin nên chúng tôi không thể tư vấn rõ ràng cho anh hiểu được. .

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Viên chức vừa được bổ nhiệm được xếp lương như thế nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900 6162để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê