Hiện đang hưởng mức lương là 3.45 từ năm 2010.nếu tính đến tháng 11 năm 2015 tôi nghỉ hưu thì được hưởng mức lương là bao nhiêu trên một tháng và nếu đến năm 2019 tôi mới về hưu thì mức lương được hưởng hàng tháng là bao nhiêu?

Tôi xin trân thành cảm ơn.

Người hỏi: Vũ Thị Tuyết

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp luật lao động về tiền lương ?

Tư vấn pháp luật lao động về tiền lương gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tô! Vấn đề của bạn toi xin được trả lời như sau:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã được thông qua nhưng chưa có hiệu lực thi hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 vì vậy nếu bạn nghỉ hưu năm 2015 thì mức lương hưu sẽ được tính theo luật bảo hiểm xã hội năm 2006 cong nếu bạn nghr hưu năm 2019 thì mức hưởng lương hưu được tính theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

Tính đến thời điểm bạn nghỉ hưu là tháng 11/2015 bạn được 44 tuổi, có 21 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội, có 15 năm làm công việc độc hại nguy hiểm. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì bạn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu vì vậy bạn phả làm thủ tụ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm cho đến khi đủ tuổi là 55 tuổi để được hưởng lương hưu. Khi bạn 55 tuổi tức là năm 2026 bạn mới đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng và mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

20 năm đầu: 45% lương

2 năm sau mỗi năm thêm 2% : 2 x 2% = 4%

như vậy khi nghỉ hưu năm 2026 mức lương hưu mà bạn được hưởng là 49% lương cụ thể là

49% x 3,45 x1.150.000 = 1.944.075 đồng nếu như mức lương tối thiểu tại thời điểm đó không thay đổi

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG