Theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 cuả Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; thì việc xếp lại mức lương mới theo công việc có phải: căn cứ vào mức lương cũ đã xếp (NĐ 205/2004/NĐ-CP) để phiên sang tương ứng với công việc mới hay không?  Căn cứ vảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo,...có phải làm lại Hợp đồng lao động mới (hoặc Phụ lục HĐLĐ) vì lao động lâu năm (không xác định thời hạn) không?.

Trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi 1900.1940

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý: 

Thông tư số 17/2015/ TT- BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 cuả Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; 

Bộ luật lao động năm 2012 

2. Nội dung tư vấn

Thứ nhất, về việc chuyển xếp lương

Căn cứ vào Điều 9 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH về chuyển xếp lương như sau:

Căn cứ thang lương, bảng lương đối với từng loại lao động, chức danh hoặc công việc người lao động đang đảm nhận, công ty thực hiện việc chuyển xếp lương theo nguyên tắc quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư này." Trong đó, khoản 4 Điều 3 quy định :" Việc chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang thang lương, bảng lương do công ty xây dựng phải căn cứ vào chức danh, công việc người lao động đảm nhận. Đối với người có thành tích, cống hiến, đóng góp nhiều cho công ty, khi chuyển xếp lương nếu có vướng mắc thì xem xét, xử lý riêng từng trường hợp cụ thể."

Do đó, việc xếp lại mức lương mới theo công việc phải căn cứ vào chức danh, công việc người lao động đảm nhận chứ không phải căn cứ vào mức lương cũ đã xếp để phiên sang mức lương công việc mới. 

Thứ hai, về việc làm lại hợp đồng lao động mới

Căn cứ vào Điều 35 Bộ luật lao động 2012 thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được quy định như sau:

" Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết."

Do đó, khi bạn có thay đổi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và có nhu cầu thay đổi nội dung hợp đồng lao động cũ thì bạn sẽ phải thỏa thuận với bên sử dụng lao động để ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Như vậy, khi người lao động có sự thay đổi về tình độ chuyên môn nghiệp vụ thì không nhất thiết phải làm lại hợp đồng lao động mới mà có thể ký phụ lục hợp đồng. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số:  1900.1940  hoặc gửi qua email:  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê