được phép tham gia, vpđd chỉ có 2 người ) 01/2015-04/2017: tham gia bhxh và tham gia bh thất nghiệp (theo luật mới, không giới hạn cho số lao động của đơn vị). Nay tôi muốn hỏi sắp tới tôi nghỉ việc (05/05/2017 là ngày làm việc cuối cùng), như vậy tôi có được hưởng đồng thời trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp không. 1. Trợ cấp thôi việc (do vpđd chi trả) cho khoảng thời gian 19 tháng không tham gia bh thất nghiệp. Mức tính = mức lương tháng hiện tại (theo hợp đồng) *0. 5*2 ( 1 năm được tính nửa tháng lương, trên 6 tháng thì được làm tròn 1 năm) 2. Trợ cấp thất nghiệp (do cơ quan bhxh chi trả) cho khoảng thời gian 28 tháng có tham gia bh thất nghiệp. Mức tính = mức lương tháng hiện tại (theo hợp đồng) *60% được hưởng 3 tháng (vì thời gian tham gia dưới 36 tháng) *2/ tôi có câu hỏi về hợp đồng như sau* 06-07/2013: tôi thử việc 2 tháng 08/2013-07/2014: ký hợp đồng 1 năm với chức danh thư ký, trưởng vpđd lúc đó là sếp người nhật a 08/2014-07/2015: ký hợp đồng 1 năm với chức danh thư ký, trưởng vpđd lúc đó là sếp người nhật a 08/2015-07/2016: ký hợp đồng 1 năm với chức danh trưởng phòng hành chánh , trưởng vpđd lúc đó là người việt b 08/2016-07/2017: ký hợp đồng 1 năm với chức danh trưởng phòng hành chánh , trưởng vpđd lúc đó là người việt b câu hỏi của tôi là theo luật thì chỉ được ký hợp đồng xác định thời hạn 2 lần. Từ lần thứ 3 trở đi là hợp đồng không xác định thời hạn. Trong trường hợp của tôi là 4 lần ký hợp đồng xác định thời hạn, lý do vpđd đưa ra là do hợp đồng lần thứ 3 đã thay đổi người ký (phía nsdlđ) và hợp đồng với chức danh khác nên vẫn đúng luật. Tôi muốn xác nhận lại là hợp đồng thứ 3 và thứ 4 của tôi như vậy có đúng luật không, vì tôi vẫn làm cho duy nhất 1 vpđd này, vpđd chưa hề bị đổi tên, chỉ thay đổi trưởng đại diện. Tôi xin cảm ơn luật minh khuê rất nhiều. Trân trọng.

Người gửi : Julie Phuong

Luật sư trả lời: