Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn hình thức xử lý cán bộ vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật  trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn đã được đội ngũ Luật sư chúng tôi nghiên cứu dựa trên một số quy định của pháp luật điều chỉnh. Chúng tôi xin được phân tích theo hướng cụ thể như sau:

1.Cơ sở lý thuyết:

- Luật cán bộ, công chức năm 2008 

- Quyết định số 1531/QĐ-BTC Về việc ban hành quy chế xử lý Kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, Kế hoạch hóa gia đình

2.Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Quyết định số 1531/QĐ-BTC về những trường hợp vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và các Hình thức xử lý kỷ luật, cụ thể: 

Điều 2. Những trường hợp sau đây không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

- Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Điều 5. Quy định về hình thức kỷ luật:

1. Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

Công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, ngoài việc xem xét, xử lý kỷ luật tương ứng với các hình thức kỷ luật nêu trên, trong thời gian thi hành Quyết định kỷ luật, không xem xét, giới thiệu quy hoạch, không đề cử, đề bạt, điều động, luân chuyển theo quy định.

Quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 có quy định thêm:

Điều 82. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật

1. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu không thuộc quy định tại điều 2 Quyết định số 1531/QĐ-BTC thì có thể bị xử lý kỷ luật ở mức " Khiển trách". Mặc dù không có quy định cụ thể về các hình thức xử lý bổ sung ngoài quy định tại Điều 5 - Quyết định này nhưng tại Khoản 1 - Điều 82 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định thì bạn có thể bị kéo dài thời hạn "nâng lương" là 06 tháng.

LƯU Ý: 

Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật                  

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.

Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

Điều 83. Quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức

Việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức.

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm mà sau 2 năm cơ quan cấp trên, lãnh đạo không tiến hành xử lý kỷ luật thì bạn sẽ không bị xử lý nữa, Nếu hành vi của bạn bị xử lý thì sẽ được lưu vào trong hồ sơ với hình thức bị "Khiển trách".

Nội dung phân tích, hướng dẫn trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề của quý khách hàng trên cơ sở một số thông khách hàng cung cấp bạn đầu và các quy định của pháp luật. Nội dung tư vấn này mục đích để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, hiểu sai thông tin khách hàng cung cấp hoặc nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc thắc mắc quý khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162   để được Luật sư hỗ trợ thêm.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê