Tác động của Hội nhập kinh tế tới việc bảo vệ môi trường

Tác động của Hội nhập kinh tế tới việc bảo vệ môi trường

Hiện nay môi trường nước ta đang bị đe dọa trầm trọng vì sự phát triển càng lúc càng cao, các nhà máy, công trình, xưởng sản xuất mỗi ngày thải ra ngoài môi trường rất nhiều khí thải, chất thải nguy hại, dẫn đến môi trường bị đe dọa ô nhiễm. Gây ra tình trạng trên, nguyên nhân đầu tiên phải kể tới

Đa dạng sinh học là gì ? Phân tích vai trò của đa dạng sinh học

Thưa luật sư, tôi đang tìm hiểu về vấn đề đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật và vai trò của đang dạng sinh học là gì dưới góc nhìn pháp lý. Mong ...