Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Nước là tài nguyên quý và không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Việc bảo vệ nguồn nước là vô cũng quan trọng để đảm bảo sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia. Vậy quy định pháp luật hiện nay về bảo vệ nguồn nước như thế nào?

Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật môi trường trực thuộc công ty?

Khách hàng: Công ty tôi vừa thành lập một trung tâm hoạt động về mảng kỹ thuật môi trường. Tôi muốn trung tâm có dấu riêng để kinh doanh và hoạt động trong ...

Trình tự, thủ tục điều chỉnh và xin cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là giấy phép cấp cho chủ xử lý chất thải nguy hại để thực hiện dịch vụ xử lý, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ ...

Quyền con người về môi trường được quy định như thế nào?

Cùng với tình trạng nóng lên của trái đất, quyền về môi trường (environmental human rights) là một chủ đề ngày càng thu hút sự quan tâm của các học giả và ...

Đăng ký phòng cháy và bảo vệ môi trường với doanh nghiệp thì cần làm những gì ?

Khách hàng: Thủ tục về môi trường, và phòng cháy chữa cháy đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tôi chưa đăng ký về môi trường và các thủ tục liên quan ...

Yêu cầu quản lý nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ?

Ngày nay, hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày một phát triển, kéo theo các loại chất thải phát sinh từ hoạt động này cũng gia tăng. ...

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ môi trường cụm công nghiệp?

Do tính chất, đặc điểm đặc trưng của cụm công nghiệp cùng với lượng chất thải được thải ra từ khu vực cụm công nghiệp là không nhỏ nên khu vực này sẽ được ...