Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là bao nhiêu?

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải là đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật. Vậy phái bảo vệ môi ...

Di sản tự nhiên là gì? Các loại di sản tự nhiên cần bảo vệ?

Di tích do thiên nhiên tạo thành bởi các cấu trúc hình thể và sinh vật học hoặc bởi các cấu trúc địa chất học và địa lí tự nhiên, có giá trị đặc biệt về ...

Chất thải nguy hại là gì ? Cách phân loại, xử lý chất thải nguy hại?

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác (Theo Điều ...