Có được miễn giảm lãi của ngân hàng khi bị ảnh hưởng của dịch covid 19 ? Mức lãi suất cho vay ?

Có được miễn giảm lãi của ngân hàng khi bị ảnh hưởng của dịch covid 19 ? Mức lãi suất cho vay ?

Thỏa thuận lãi suất vay nợ bằng miệng có đòi được không ? Tư vấn về áp dụng mức lãi suất khi có tranh chấp trong hợp đồng vay tài sản ? Mức lãi suất trong hợp đồng vay bao nhiêu là đúng quy định pháp luật ? Lãi suất cho vay như thế nào được coi là hợp lý ? sẽ được luật sư tư vấn: