Chưa tốt nghiệp đại học vì còn nợ môn thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Chưa tốt nghiệp đại học vì còn nợ môn thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Chuẩn bị đi học đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Đang học đại học hệ tại chức thì được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Học liên thông đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ? ... Sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Đang là cán bộ đoàn có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Bị cận thị có thể xin hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Quy định của pháp luật về miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Làm việc tại trạm y tế xã có được tạm hoãn ...

Đối tượng phải tham gia nghĩa vụ quân sự ? Công dân nữ có được tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Quy trình đăng ký nghĩa vụ quân sự gồm những thủ tục thực hiện như thế nào ? Chế độ thực hiện nghĩa vụ quân sự của nam công dân ? ... Sẽ được Luật Minh Khuê ...

Dịch vụ nổi bật