Em bị cận 2 độ thì em có đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự không ? Độ tuổi nhập ngũ là bao nhiêu ?

Em bị cận 2 độ thì em có đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự không ? Độ tuổi nhập ngũ là bao nhiêu ?

Quy định pháp luật về những trường hợp nào được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự ? Tư vấn độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ? Đang là thực tập sinh ở nước ngoài có phải tham gia nghĩa vụ quân sự ? ... và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Đang đi học có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không ? Cách đăng ký tự nguyện nhập ngũ ?

Cách xác nhận và đăng ký chuyển nghĩa vụ quân sự khi học liên thông đại học ? Thủ tục đăng ký tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ? Bố mẹ nghỉ hưu, con trai ...

Tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng lý lịch xấu có được không ? Thời gian phục vụ tại ngũ bao lâu ?

Đối tượng nào phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ? Tiêu chuẩn về thể lực tham gia nghĩa vụ quân sự ? Bị bệnh tiểu đườnng có được miễn nghĩa vụ quân sự không ? ...

Dịch vụ nổi bật