Chỉ số BMI là gì ? Điều kiện xét tuyển nghĩa vụ quân sự về chỉ số cân nặng (BMI) ?

Chỉ số BMI là gì ? Điều kiện xét tuyển nghĩa vụ quân sự về chỉ số cân nặng (BMI) ?

Những trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự ? Bị cận thị 3 độ và loạn thị 1.5 độ có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không ? Bố mẹ hết độ tuổi lao động có được tạm hoãn NVQS không ? Có 1 chỉ tiêu sức khỏe được 4 có được tạm hoãn nhập ngũ ?

Mẫu đơn đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ và cách viết đơn xin nhập ngũ theo quy định

Có giấy gọi nhập ngũ từ hai nơi thì đi nơi nào ? Trình độ văn hóa tối thiểu để nhập ngũ ? Điều kiện để tình nguyện tham gia nhập ngũ ? Mẫu đơn đề nghị tạm ...

Tư vấn trường hợp sinh viên chưa tốt nghiệp có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Thoái hóa đốt sống thắt lưng có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Bị viêm gan B có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Những đối tượng nào được hoãn nghĩa vụ ...

Dịch vụ nổi bật