Nếu trong trường hợp không được chấp nhận thì có hình thức nhập khẩu nào dành cho giày khác không ạ. Xin chân thành cảm ơn.

Người gửi : Phạm Lê Minh

Luật sư trả lời: