Bảng Giá Domain Việt Nam Dành Cho Đại Lý (VNĐ)

ĐẠI LÝ

CẤP 1

CẤP 2

CẤP 3

CẤP 4

Tên miền Việt Nam ( dạng *.vn )

Đăng ký mới

945,000

892,500

871,500

840,000

Gia hạn

570,000

558,000

540,000

510,000

Đổi DNS

171,000

167,400

162,000

153,000

Tên miền Việt Nam ( dạng *.*.vn )

Đăng ký mới

837,000

790,500

771,900

744,000

Gia hạn

456,000

446,400

432,000

408,000

Đổi DNS

171,000

167,400

162,000

153,000

 

Bảng Giá Domain Quốc Tế Dành Cho Đại Lý (VNĐ)

Ext

Level

Registrar

Price

Setup

 .asia

 Giá gốc

 Enom

 501,867

 0

 .asia

 Giá gốc

 Directi

 289,650

 0

 .asia

 ĐL cấp 1

 Enom

 482,557

 0

 .asia

 ĐL cấp 1

 Directi

 283,857

 0

 .asia

 ĐL cấp 2

 Enom

 482,557

 0

 .asia

 ĐL cấp 2

 Directi

 279,995

 0

 .asia

 ĐL cấp 3

 Enom

 473,095

 0

 .asia

 ĐL cấp 3

 Directi

 276,133

 0

 .asia

 ĐL cấp 4

 Enom

 473,095

 0

 .asia

 ĐL cấp 4

 Directi

 270,340

 0

 .biz

 Giá gốc

 Enom

 212,217

 0

 .biz

 Giá gốc

 Directi

 192,907

 0

 .biz

 ĐL cấp 1

 Enom

 183,445

 0

 .biz

 ĐL cấp 1

 Directi

 173,597

 0

 .biz

 ĐL cấp 2

 Enom

 183,445

 0

 .biz

 ĐL cấp 2

 Directi

 173,597

 0

 .biz

 ĐL cấp 3

 Enom

 183,445

 0

 .biz

 ĐL cấp 3

 Directi

 173,597

 0

 .biz

 ĐL cấp 4

 Enom

 183,445

 0

 .biz

 ĐL cấp 4

 Directi

 173,597

 0

 .bz

 Giá gốc

 Enom

 598,417

 0

 .bz

 Giá gốc

 Directi

 444,130

 0

 .bz

 ĐL cấp 1

 Enom

 540,680

 0

 .bz

 ĐL cấp 1

 Directi

 434,475

 0

 .bz

 ĐL cấp 2

 Enom

 540,680

 0

 .bz

 ĐL cấp 2

 Directi

 434,475

 0

 .bz

 ĐL cấp 3

 Enom

 540,680

 0

 .bz

 ĐL cấp 3

 Directi

 434,475

 0

 .bz

 ĐL cấp 4

 Enom

 540,680

 0

 .bz

 ĐL cấp 4

 Directi

 424,820

 0

 .cc

 Giá gốc

 Enom

 598,417

 0

 .cc

 Giá gốc

 Directi

 559,990

 0

 .cc

 ĐL cấp 1

 Enom

 540,680

 0

 .cc

 ĐL cấp 1

 Directi

 540,680

 0

 .cc

 ĐL cấp 2

 Enom

 540,680

 0

 .cc

 ĐL cấp 2

 Directi

 540,680

 0

 .cc

 ĐL cấp 3

 Enom

 540,680

 0

 .cc

 ĐL cấp 3

 Directi

 540,680

 0

 .cc

 ĐL cấp 4

 Enom

 540,680

 0

 .cc

 ĐL cấp 4

 Directi

 540,680

 0

 .cn

 Giá gốc

 Enom

 675,850

 0

 .cn

 Giá gốc

 Directi

 482,750

 0

 .cn

 ĐL cấp 1

 Enom

 656,540

 0

 .cn

 ĐL cấp 1

 Directi

 463,440

 0

 .cn

 ĐL cấp 2

 Enom

 637,230

 0

 .cn

 ĐL cấp 2

 Directi

 444,130

 0

 .cn

 ĐL cấp 3

 Enom

 617,920

 0

 .cn

 ĐL cấp 3

 Directi

 424,820

 0

 .cn

 ĐL cấp 4

 Enom

 598,610

 0

 .cn

 ĐL cấp 4

 Directi

 405,510

 0

 .co

 Giá gốc

 Enom

 675,850

 0

 .co

 Giá gốc

 Directi

 5,503,350

 0

 .co

 ĐL cấp 1

 Enom

 656,540

 0

 .co

 ĐL cấp 1

 Directi

 5,484,040

 0

 .co

 ĐL cấp 2

 Enom

 637,230

 0

 .co

 ĐL cấp 2

 Directi

 5,464,730

 0

 .co

 ĐL cấp 3

 Enom

 617,920

 0

 .co

 ĐL cấp 3

 Directi

 5,445,420

 0

 .co

 ĐL cấp 4

 Enom

 598,610

 0

 .co

 ĐL cấp 4

 Directi

 5,426,110

 0

 .co.uk

 Giá gốc

 Enom

 212,217

 0

 .co.uk

 Giá gốc

 Directi

 183,445

 0

 .co.uk

 ĐL cấp 1

 Enom

 183,445

 0

 .co.uk

 ĐL cấp 1

 Directi

 173,597

 0

 .co.uk

 ĐL cấp 2

 Enom

 183,445

 0

 .co.uk

 ĐL cấp 2

 Directi

 173,597

 0

 .co.uk

 ĐL cấp 3

 Enom

 183,445

 0

 .co.uk

 ĐL cấp 3

 Directi

 173,597

 0

 .co.uk

 ĐL cấp 4

 Enom

 183,445

 0

 .co.uk

 ĐL cấp 4

 Directi

 173,597

 0

 .com

 Giá gốc

 Enom

 223,803

 0

 .com

 Giá gốc

 Directi

 204,493

 0

 .com

 ĐL cấp 1

 Enom

 195,031

 0

 .com

 ĐL cấp 1

 Directi

 185,183

 0

 .com

 ĐL cấp 2

 Enom

 190,204

 0

 .com

 ĐL cấp 2

 Directi

 180,162

 0

 .com

 ĐL cấp 3

 Enom

 190,204

 0

 .com

 ĐL cấp 3

 Directi

 180,162

 0

 .com

 ĐL cấp 4

 Enom

 190,204

 0

 .com

 ĐL cấp 4

 Directi

 180,162

 0

 .com.co

 Giá gốc

 Enom

 482,750

 0

 .com.co

 ĐL cấp 1

 Enom

 463,440

 0

 .com.co

 ĐL cấp 2

 Enom

 444,130

 0

 .com.co

 ĐL cấp 3

 Enom

 424,820

 0

 .com.co

 ĐL cấp 4

 Enom

 405,510

 0

 .com.tw

 Giá gốc

 Enom

 868,950

 0

 .com.tw

 ĐL cấp 1

 Enom

 849,640

 0

 .com.tw

 ĐL cấp 2

 Enom

 849,640

 0

 .com.tw

 ĐL cấp 3

 Enom

 830,330

 0

 .com.tw

 ĐL cấp 4

 Enom

 811,020

 0

 .edu.co

 Giá gốc

 Enom

 386,200

 0

 .edu.co

 ĐL cấp 1

 Enom

 381,373

 0

 .edu.co

 ĐL cấp 2

 Enom

 381,373

 0

 .edu.co

 ĐL cấp 3

 Enom

 376,545

 0

 .edu.co

 ĐL cấp 4

 Enom

 366,890

 0

 .eu

 Giá gốc

 Enom

 289,650

 0

 .eu

 Giá gốc

 Directi

 212,217

 0

 .eu

 ĐL cấp 1

 Enom

 279,995

 0

 .eu

 ĐL cấp 1

 Directi

 202,755

 0

 .eu

 ĐL cấp 2

 Enom

 270,340

 0

 .eu

 ĐL cấp 2

 Directi

 197,928

 0

 .eu

 ĐL cấp 3

 Enom

 265,513

 0

 .eu

 ĐL cấp 3

 Directi

 193,100

 0

 .eu

 ĐL cấp 4

 Enom

 260,685

 0

 .eu

 ĐL cấp 4

 Directi

 173,790

 0

 .in

 Giá gốc

 Enom

 405,510

 0

 .in

 ĐL cấp 1

 Enom

 393,924

 0

 .in

 ĐL cấp 2

 Enom

 393,924

 0

 .in

 ĐL cấp 3

 Enom

 393,924

 0

 .in

 ĐL cấp 4

 Enom

 393,924

 0

 .info

 Giá gốc

 Enom

 212,217

 0

 .info

 Giá gốc

 Directi

 192,907

 0

 .info

 ĐL cấp 1

 Enom

 183,445

 0

 .info

 ĐL cấp 1

 Directi

 173,597

 0

 .info

 ĐL cấp 2

 Enom

 178,618

 0

 .info

 ĐL cấp 2

 Directi

 168,576

 0

 .info

 ĐL cấp 3

 Enom

 178,618

 0

 .info

 ĐL cấp 3

 Directi

 168,576

 0

 .info

 ĐL cấp 4

 Enom

 178,618

 0

 .info

 ĐL cấp 4

 Directi

 168,576

 0

 .it

 Giá gốc

 Enom

 724,125

 0

 .it

 ĐL cấp 1

 Enom

 695,160

 0

 .it

 ĐL cấp 2

 Enom

 695,160

 0

 .it

 ĐL cấp 3

 Enom

 695,160

 0

 .it

 ĐL cấp 4

 Enom

 695,160

 0

 .jp

 Giá gốc

 Enom

 2,046,860

 0

 .jp

 ĐL cấp 1

 Enom

 1,969,620

 0

 .jp

 ĐL cấp 2

 Enom

 1,969,620

 0

 .jp

 ĐL cấp 3

 Enom

 1,969,620

 0

 .jp

 ĐL cấp 4

 Enom

 1,931,000

 0

 .me

 Giá gốc

 Enom

 540,680

 0

 .me

 Giá gốc

 Directi

 559,990

 0

 .me

 ĐL cấp 1

 Enom

 521,370

 0

 .me

 ĐL cấp 1

 Directi

 540,680

 0

 .me

 ĐL cấp 2

 Enom

 502,060

 0

 .me

 ĐL cấp 2

 Directi

 521,370

 0

 .me

 ĐL cấp 3

 Enom

 482,750

 0

 .me

 ĐL cấp 3

 Directi

 502,060

 0

 .me

 ĐL cấp 4

 Enom

 463,440

 0

 .me

 ĐL cấp 4

 Directi

 482,750

 0

 .mobi

 Giá gốc

 Enom

 405,510

 0

 .mobi

 Giá gốc

 Directi

 366,697

 0

 .mobi

 ĐL cấp 1

 Enom

 386,200

 0

 .mobi

 ĐL cấp 1

 Directi

 347,387

 0

 .mobi

 ĐL cấp 2

 Enom

 386,200

 0

 .mobi

 ĐL cấp 2

 Directi

 347,387

 0

 .mobi

 ĐL cấp 3

 Enom

 386,200

 0

 .mobi

 ĐL cấp 3

 Directi

 347,387

 0

 .mobi

 ĐL cấp 4

 Enom

 386,200

 0

 .mobi

 ĐL cấp 4

 Directi

 347,387

 0

 .net

 Giá gốc

 Enom

 223,803

 0

 .net

 Giá gốc

 Directi

 204,493

 0

 .net

 ĐL cấp 1

 Enom

 195,031

 0

 .net

 ĐL cấp 1

 Directi

 185,183

 0

 .net

 ĐL cấp 2

 Enom

 190,204

 0

 .net

 ĐL cấp 2

 Directi

 180,162

 0

 .net

 ĐL cấp 3

 Enom

 190,204

 0

 .net

 ĐL cấp 3

 Directi

 180,162

 0

 .net

 ĐL cấp 4

 Enom

 190,204

 0

 .net

 ĐL cấp 4

 Directi

 180,162

 0

 .net.co

 Giá gốc

 Enom

 386,200

 0

 .net.co

 ĐL cấp 1

 Enom

 381,373

 0

 .net.co

 ĐL cấp 2

 Enom

 381,373

 0

 .net.co

 ĐL cấp 3

 Enom

 376,545

 0

 .net.co

 ĐL cấp 4

 Enom

 366,890

 0

 .net.tw

 Giá gốc

 Enom

 868,950

 0

 .net.tw

 ĐL cấp 1

 Enom

 849,640

 0

 .net.tw

 ĐL cấp 2

 Enom

 849,640

 0

 .net.tw

 ĐL cấp 3

 Enom

 830,330

 0

 .net.tw

 ĐL cấp 4

 Enom

 811,020

 0

 .org

 Giá gốc

 Enom

 212,217

 0

 .org

 Giá gốc

 Directi

 192,907

 0

 .org

 ĐL cấp 1

 Enom

 183,445

 0

 .org

 ĐL cấp 1

 Directi

 173,597

 0

 .org

 ĐL cấp 2

 Enom

 178,618

 0

 .org

 ĐL cấp 2

 Directi

 168,576

 0

 .org

 ĐL cấp 3

 Enom

 178,618

 0

 .org

 ĐL cấp 3

 Directi

 168,576

 0

 .org

 ĐL cấp 4

 Enom

 178,618

 0

 .org

 ĐL cấp 4

 Directi

 168,576

 0

 .org.co

 Giá gốc

 Enom

 386,200

 0

 .org.co

 ĐL cấp 1

 Enom

 381,373

 0

 .org.co

 ĐL cấp 2

 Enom

 381,373

 0

 .org.co

 ĐL cấp 3

 Enom

 376,545

 0

 .org.co

 ĐL cấp 4

 Enom

 366,890

 0

 .org.tw

 Giá gốc

 Enom

 868,950

 0

 .org.tw

 ĐL cấp 1

 Enom

 849,640

 0

 .org.tw

 ĐL cấp 2

 Enom

 849,640

 0

 .org.tw

 ĐL cấp 3

 Enom

 830,330

 0

 .org.tw

 ĐL cấp 4

 Enom

 811,020

 0

 .tel

 Giá gốc

 Enom

 308,767

 0

 .tel

 Giá gốc

 Directi

 308,767

 0

 .tel

 ĐL cấp 1

 Enom

 308,767

 0

 .tel

 ĐL cấp 1

 Directi

 308,767

 0

 .tel

 ĐL cấp 2

 Enom

 308,767

 0

 .tel

 ĐL cấp 2

 Directi

 308,767

 0

 .tel

 ĐL cấp 3

 Enom

 308,767

 0

 .tel

 ĐL cấp 3

 Directi

 308,767

 0

 .tel

 ĐL cấp 4

 Enom

 308,767

 0

 .tel

 ĐL cấp 4

 Directi

 308,767

 0

 .tv

 Giá gốc

 Enom

 965,307

 0

 .tv

 Giá gốc

 Directi

 617,920

 0

 .tv

 ĐL cấp 1

 Enom

 955,845

 0

 .tv

 ĐL cấp 1

 Directi

 617,920

 0

 .tv

 ĐL cấp 2

 Enom

 613,093

 0

 .tv

 ĐL cấp 2

 Directi

 613,093

 0

 .tv

 ĐL cấp 3

 Enom

 936,535

 0

 .tv

 ĐL cấp 3

 Directi

 613,093

 0

 .tv

 ĐL cấp 4

 Enom

 926,880

 0

 .tv

 ĐL cấp 4

 Directi

 598,610

 0

 .tw

 Giá gốc

 Enom

 868,950

 0

 .tw

 ĐL cấp 1

 Enom

 849,640

 0

 .tw

 ĐL cấp 2

 Enom

 849,640

 0

 .tw

 ĐL cấp 3

 Enom

 830,330

 0

 .tw

 ĐL cấp 4

 Enom

 811,020

 0

 .us

 Giá gốc

 Enom

 212,217

 0

 .us

 Giá gốc

 Directi

 192,907

 0

 .us

 ĐL cấp 1

 Enom

 183,445

 0

 .us

 ĐL cấp 1

 Directi

 173,597

 0

 .us

 ĐL cấp 2

 Enom

 183,445

 0

 .us

 ĐL cấp 2

 Directi

 173,597

 0

 .us

 ĐL cấp 3

 Enom

 183,445

 0

 .us

 ĐL cấp 3

 Directi

 173,597

 0

 .us

 ĐL cấp 4

 Enom

 183,445

 0

 .us

 ĐL cấp 4

 Directi

 173,597

 0

 .ws

 Giá gốc

 Enom

 598,417

 0

 .ws

 Giá gốc

 Directi

 289,650

 0

 .ws

 ĐL cấp 1

 Enom

 540,680

 0

 .ws

 ĐL cấp 1

 Directi

 279,995

 0

 .ws

 ĐL cấp 2

 Enom

 540,680

 0

 .ws

 ĐL cấp 2

 Directi

 270,340

 0

 .ws

 ĐL cấp 3

 Enom

 540,680

 0

 .ws

 ĐL cấp 3

 Directi

 260,685

 0

 .ws

 ĐL cấp 4

 Enom

 540,680

 0

 .ws

 ĐL cấp 4

 Directi

 251,030

 0

 Tổng cộng: 235 dòng

(MINH KHUE LAW FIRM)