>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0986.386.648

1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Tham khảo:

>> Click tải Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

--------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:
1. Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền;
2. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền;
3. Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
4. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;
5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Singapore;
6. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;
7. Tư vấn thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
8. Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống MADRID;