sơn bảng hiệu có khẩu hiệu “Cafe hàng đầu Buôn Ma Thuột”, “ Đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới” trên nền nâu giống với bảng hiệu của Cà phê Trung Nguyên. Công ty Phương Đông cho rằng mình không xâm phạm quyền của công ty Cà phê Trung Nguyên vì họ sử dụng nhãn hiệu “Cao Nguyên” không trùng hay tương tự với nhãn hiệu “Trung Nguyên”, còn các khẩu hiệu kinh doanh kia của Công ty Trung Nguyên chưa đăng ký bảo hộ. Căn cứ vào quy định của pháp luật, anh chị hãy xác định hành vi của Công ty Phương Đông có xâm phạm quyền của Công ty Cà phê Trung Nguyên không? Nếu có thì là những hành vi nào?

Chuyên viên tư vấn trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1.Cơ sở pháp lý :

- Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009)

- Khoản 11 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012

- Nghị định 105/2006/NĐ-CP

- Hướng dẫn tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

- Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL

2. Nội dung phân tích:

* Các hành vi xâm phạm của công ty Phương Đông:

Thứ nhất là dùng bảng hiệu “Cà phê Cao Nguyên” có kiểu chữ và cách trình bày tương tự với nhãn hiệu của Cà phê Trung Nguyên;

Thứ hai là bảng hiệu có khẩu hiệu “Cafe hàng đầu Buôn Ma Thuột”,“ Đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới” trên nền nâu giống với bảng hiệu của Cà phê Trung Nguyên.

* Quy định của pháp luật

+ Khoản 3 Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ quy định như sau:

3. Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.”

+ Hướng dẫn tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/ NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

+ Khoản 1,2 điều 2, Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

2.1. Hành vi thứ nhất

Việc Công ty Phương Đông sử dụng bảng hiệu “Cà phê Cao Nguyên” có kiểu chữ và cách trình bày tương tự với nhãn hiệu của Cà phê Trung Nguyên là xâm phạm quyền nhãn hiệu.

Dựa theo các quy tắc Luật định thì ta có thể chứng minh công ty Phương Đông có xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty Trung Nguyên qua các yếu tố sau: cấu tạo, cách trình bày nhãn hiệu của công ty Phương Đông và công ty cà phê Trung Nguyên xem có trùng nhau hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn hay không?

Cụ thể như sau:

Đầu tiên là cấu tạo nhãn hiệu của công ty cà phê Trung

+ Phần chữ: Cà phê Trung Nguyên

+ Kiểu chữ và cách trình bày

Tiếp theo là phần nhãn hiệu của công ty Phương Đông cấu tạo bởi:

+ Phần chữ: Cà phê Cao Nguyên.

Ta nhận thấy, phần chữ trong nhãn hiệu của công ty Phương Đông cũng gồm 2 từ Tiếng Việt nhưng từ thứ nhất trong tên nhãn hiệu lại khác về cấu tạo và cách phát âm so với từ thứ nhất trong nhãn hiệu của công ty cà phê Trung Nguyên. (Từ “Cao” và “Trung”).

+ Kiểu chữ và cách trình bày

Theo như tình huống đưa ra thì màu sắc, kiểu chữ và cách trình bày hai từ “Cao Nguyên” trong nhãn hiệu của công ty Phương Đông lại hoàn toàn giống với màu sắc, kiểu chữ và cách trình bày hai từ “Trung Nguyên” của công ty cà phê Trung Nguyên. Đây chính là dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ bởi nó có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo chữ cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Trong trường hợp này ta có thể nhận định rằng nhãn hiệu cà phê “Cao Nguyên” của công ty Phương Đông đã vi phạm quyền đối với nhãn hiệu cà phê “Trung Nguyên” của công ty cà phê Trung Nguyên.

2.2. Hành vi thứ hai

Hành vi sơn bảng hiệu có khẩu hiệu “Cafe hàng đầu Buôn Ma Thuột”,“Đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới” trên nền nâu giống với bảng hiệu của Cà phê Trung Nguyên có thể là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Hiện tại, việc bảo hộ khẩu hiệu kinh doanh hay tiếng anh thường gọi là slogan chưa được Luật sở hữu trí tuệ hay các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định về vấn đề này. Các Slogan hiện nay thường được bảo hộ như một nhãn hiệu. Thực tế cho thấy, số lượng câu Slogan được bảo hộ rất ít và thường bị từ chối do mang tính mô tả tính chất, công dụng, phương pháp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ( điểm c, khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ )

Vì vậy, khi công ty Phương Đông sử dụng câu khẩu hiệu:“Đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới”có thể xảy ra các trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu như trong đơn đăng ký nhãn hiêu của mình, công ty cà phê Trung Nguyên có đăng ký luôn cho cả phần chữ:“Đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới” trong nhãn hiệu và được chấp nhận. Trong trường hợp này, hành vi của công ty Phương Đông sẽ là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định tại khoản 1 điều 129 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trường hợp 2: Nếu như trong đơn đăng ký nhãn hiêu của mình, công ty cà phê Trung Nguyên không đăng ký kèm theo phần chữ:“Đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới” trong nhãn hiệu của mình. Trong trường hợp này, câu Slogan sẽ không được bảo hộ và hành vi của công ty Phương Đông không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với công ty cà phê Trung Nguyên.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 0986.386.648 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê