Trả lời:

Theo quy định tại Điều 51 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Điều 39 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan thì: 

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan là Cục bản quyền tác giả.

+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục bản quyền tác giả.

+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cũng có thể nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Sở văn hóa thông tin nơi chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở. Sở Văn hóa - Thông tin sau khi tiếp nhận đơn đăng ký quyền tác giả sẽ chuyển Cục bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đăng ký hợp lệ Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, người nộp đơn cũng nhận được thông báo bằng văn bản về lý do từ chối cấp của Cục bản quyền.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ về bản quyền tác giả trực tuyến qua điện thoại gọi ngay số: 0986.386.648 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty Luật Minh Khuê