I. PHẦN CHUNG

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?
Theo luật Brunei, nhãn hiệu hàng hóa là những hình ảnh, dấu hiệu (có thể bao gồm từ ngữ, kể cả tên gọi, chữ cái, con số, phác họa, hình dáng của hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa) có khả năng phân biệt dùng cho hàng hóa hoặc dịch vụ cùng loại của các chủ thể.

Những dấu hiệu không thể đăng ký như nhãn hiệu hàng hóa: những dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ đối với hàng hóa cùng loại; những dấu hiệu không có khả năng phân biệt; những dấu hiệu mang tính mô tả hàng hóa; những dấu hiệu chỉ chất hóa học hoặc hợp chất hóa học.

Những dấu hiệu nào không được dùng làm nhãn hiệu hàng hóa?

Những dấu hiệu sau không được dùng làm nhãn hiệu hàng hóa:

- Những dấu hiệu gây phản cảm đối với công chúng;

- Những dấu hiệu trái với trật tự pháp luật và đạo đức xã hội;

- Những nhãn hiệu có từ ngữ giống hoặc gần giống như sau: "độc quyền", "đã bảo hộ độc quyền", "đã đăng ký", "kiểu dáng đã đăng ký", "bản quyền tác giả","đã có hiệu lực", "hàng nhái sản phẩm này là hàng giả", "Chữ thập đỏ", "Chữ thập Geneva", các dấu hiệu biểu trưng cho Tổ chức Chữ thập đỏ Geneva, Liên bang Thụy sĩ với mầu trắng đỏ, chữ thập đó- đều không được dùng làm nhãn hiệu hàng hóa.

- Những dấu hiệu biểu trưng cho Hoàng gia Brunei, quốc huy, huy hiệu, những biểu trưng gây nhầm lẫn đối với Hoàng gia cũng không được dùng làm nhãn hiệu hàng hóa;

- Chữ "Hoàng gia" hoặc bất kỳ từ nào khác, chữ cái, hình ảnh gây cho công chúng tưởng rằng được sự cho phép của Hoàng gia;

- Biểu trưng của Quốc vương Brunei;

- Biểu trưng uy quyền của Quốc vương và thành phần Hoàng gia, kể cả mầu sắc đặc trưng của Hoàng gia;

- Những dấu hiệu giống như hoặc mô tả con dấu, chữ ký của những tổ chức, những dấu xác nhận chất lượng cảu các cơ quan có thẩm quyền mà không được sự chấp nhận của họ.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ  

Quyền đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở nào?
Quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa được xác lập thông qua sử dụng hoặc thông qua đăng ký. Việc đăng ký không bắt buộc đối với chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa.


Tuy nhiên, trong trường hợp có hành vi vi phạm, chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa không đăng ký chỉ có thể bảo vệ quyền lợi của mình trên cơ sở thông luật chống lại hành vi mạo danh mà không thể áp dụng quy định về nhãn hiệu hàng hóa đăng ký. Việc tranh chấp này sẽ được xử tại Tòa tối cao nhưng nghĩa vụ chứng minh uy tín của nhãn hiệu và hành vi vi phạm thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu.

Chính vì vậy, việc đăng ký nhãn hiệu sẽ được coi là việc làm cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình một cách hữu hiệu. Những tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký sẽ được giải quyết tại Tòa tối cao, trong đó, Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được coi là căn cứ pháp lý chống lại hành vi xâm phạm quyền chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa.

Có thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Brunei theo các điều ước quốc tế hay không?
KHÔNG. Brunei không phải là thành viên của Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa nên việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Brunei sẽ được thực hiện theo hệ thống đăng ký quốc gia.

Quyền ưu tiên là gì?
Brunei và Việt nam đều là thành viên Công ước Paris. Vì vậy, doanh nghiệp Việt nam có thể yêu cầu xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa vào Brunei.

Quyền ưu tiên có nghĩa là : trong vòng 6 tháng kể từ ngày doanh nghiệp Việt Nam nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đầu tiên hoặc sử dụng nhãn hiệu tại triển lãm quốc tế chính thức tổ chức tại một nước thành viên Công ước Paris mà doanh nghiệp nộp đơn đăng ký cho cùng nhãn hiệu hàng hóa đọ tại Brunei, thì ngày nộp đơn tại Brunei sẽ được tính là ngày nộp đơn đầu tiên hoặc ngày hàng hóa được trưng bày đầu tiên tại triển lãm quốc tế trước đó tại một nước thành viên Công ước Paris.


Doanh nghiệp Việt Nam có nhất thiết phải nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp không?
CÓ. Cá nhân, pháp nhân Việt Nam muốn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Brunei phải nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp Brunei.

Các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Việt Nam, ví dụ như Văn phòng luật sư Phạm & Liên Danh có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam trong việc liên hệ với các đại diện sở hữu công nghiệp Brunei và tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở Brunei.


II. THỦ TỤC NỘP ĐƠN

Ai có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Brunei?
Mọi cá nhân, pháp nhân là chủ sở hữu sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đều có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở
Brunei với điều kiện phải sử dụng hoặc có ý định sử dụng nhãn hiệu hàng hóa.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại đâu?

Đơn được nộp tại Cơ quan Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Brunei và nộp cho người đứng đầu là Giám đốc cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa do Quốc vương bổ nhiệm.
Địa chỉ của cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là:

Registry of Trade Marks
Bandar Seri Begawan
2016
Brunei
Darussalam

Người nộp đơn cần cung cấp những thông tin và tài liệu gì?
Hồ sơ đơn bao gồm:

- Giấy ủy quyền có công chứng;

- Đơn được làm bằng tiếng Anh và theo mẫu;

- Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

- Mẫu nhãn hiệu: nếu là nhãn đen trắng 5 mẫu; nếu là nhãn hiệu màu 15 mẫu;

- Danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu và nhóm phân loại.

 

Cơ sở phân nhóm sản phẩm hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu?
Brunei
áp dụng bảng phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice là cơ sở phân loại nhóm hàng hóa/dịch vụ mà nhãn hiệu đăng ký sử dụng.

Bảng phân loại này có thể tìm thấy theo địa chỉ trang web
http://www.wipo.org, mục "About WIPO" của trang chủ, các doanh nghiệp có thể vào tiếp trang "Treaties and Contracting parties", vào tiếp trang "Classification treaties" - sẽ tìm thấy "Nice Agreement Concerning the International Classification on Goods and Services for the Purpose for the Registration of Marks" hoặc tìm hiểu Bảng phân loại quốc tế sản phẩm hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Nice tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?

Thời hạn từ khi nộp đơn hợp lệ cho đến khi cấp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa kéo dài từ 12 đến 18 tháng.

Đơn có thể bị phản đối hay không?
Sau thời gian xét nghiệm, những đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sẽ được tăng trên Công báo để bên thứ ba có thể phản đối.

Việc phản đối đơn được tiến hành trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đăng Công báo. Bất cứ ai có lý do phản đối đều có thể nộp đơn phản đối kèm theo một khoản lệ phí nhất định. Lý do phản đối có thể bao gồm: nhãn hiệu gây tương tự nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu trái với pháp luật và đạo đức xã hội.

Có thể khiếu nại quyết định của cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa không?
Doanh nghiệp có thể khiếu nại quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu lên Giám đốc cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và yêu cầu cơ quan trả lời bằng văn bản.

Trong trường hợp không đồng ý quyết định cuối cùng của Cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp có thể kiện quyết định của Cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Tòa tối cao Brunei.

III. THỜI HẠN BẢO HỘ VÀ GIA HẠN HIỆU LỰC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là bao lâu?
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có hiệu lực là 10 năm kể từ ngày đăng ký và có thể được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.

Khi nào chủ sở hữu phải nộp đơn xin gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu?
Để duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực chủ sở hữu phải nộp đơn xin gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu kèm theo lệ phí gia hạn. Nếu chủ sở hữu không làm thủ tục gia hạn trong thời hạn đó thì đăng ký nhãn hiệu sẽ bị mất hiệu lực.

Nhãn hiệu bị mất hiệu lực có thể được phục hồi hiệu lực khi chủ sở hữu làm đơn xin phục hồi hiệu lực và nộp lệ phí phục hồi hiệu lực.

Có thể thay đổi các thông tin/chi tiết liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký hay không?
CÓ. Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký, chủ sở hữu phải nộp đơn đăng ký về sự thay đổi đó với cơ quan đăng ký.

Chuyển giao quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa được thực hiện như thế nào?
Việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa được thực hiện thông qua hợp đồng do người chuyển nhượng hoặc đại diện hợp pháp của người đó ký. Việc chuyển nhượng phải đăng ký tại Cơ quan Đăng ký nhãn hiệu.

Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cũng phải được thực hiện thông qua hợp đồng li-xăng do người chuyển giao hoặc đại diện hợp pháp của người đó ký.

Có thể hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký không và trên cơ sở nào?
CÓ. Nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị hủy bỏ vì những lý do sau:

- Nhãn hiệu không được sử dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày được đăng ký mà không có lý do chính đáng;

- Nhãn hiệu không được sử dụng trong vòng 5 năm liên tục mà không có lý do chính đáng;

- Nhãn hiệu đã trở thành tên gọi thông thường của sản phẩm trong thương mại hoặc được sử dụng gây nhầm lẫn cho công chúng.

- Nhãn hiệu được đăng ký không ngay tình; xâm phạm quyền đã được bảo hộ trước đó.

 

 IV. THỰC THI QUYỀN

Chủ sở hữu nhãn hiệu có những quyền gì?

Chủ sở hữu nhãn hiệu có những quyền sau:

Độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký;

- Chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba;

- Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp luật định chống lại bên thứ ba vi phạm nhãn hiệu và đòi bồi thường thiệt hại.

 

Những hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu?

Hành vi sử dụng dấu hiệu giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự mang nhãn hiệu được bảo hộ.


Những hành vi sau đây được coi là "sử dụng" nhãn hiệu:

- Gắn nhãn hiệu lên hàng hóa, bao bì hàng hóa;

- Lưu thông hàng hóa mang nhãn hiệu trên thị trường;

- Tàng trữ hàng hóa mang nhãn hiệu để bán trên thị trường;

- Xuất, nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu;

- Sử dụng nhãn hiệu trên giấy tờ trong giao dịch kinh doanh hoặc trong quảng cáo.

 

Khi nhãn hiệu bị vi phạm chủ sở hữu phải làm gì?

Khi nhãn hiệu bị vi phạm chủ sở hữu có thể kiện bên vi phạm theo thủ tục dân sự tại Tòa Tối cao Brunei hoặc yêu cầu lực lượng cảnh sát can thiệp, tiến hành điều tra và chuyển cho Công tố Viện tài liệu để khởi tố tội danh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Nếu chủ sở hữu cần sự can thiệp của hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền của chủ sở hữu đối vói nhãn hiệu hàng hóa, Đơn yêu cầu cần được gửi đến cơ quan Hải quan trước 72 giờ, tính cho đến thời điểm cần phải áp dụng biện pháp tạm dừng thủ tục hải quan.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật, gọi: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê