I. PHẦN CHUNG

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?
Theo Luật của Philippines, nhãn hiệu là bất kỳ dấu hiệu nào nhìn thấy được có khả năng phân biệt hàng hóa (goi là nhãn hiệu hàng hóa) hoặc các dịch vụ (goi là nhãn hiệu dịch vụ) của một doanh nghiệp và bao gồm cả bao bì của hàng hóa sản phẩm. Như vậy, tất cả các dấu hiệu có khả năng phân biệt các hàng hóa hoặc dịch vụ đều có thể đăng ký là nhãn hiệu tại Philippines
.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  0986.386.648 


Các dấu hiệu nào không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines?

Các dấu hiệu không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines bao gồm:

 1. Dấu hiệu có nội dung trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng, lừa dối hoặc gây phản cảm đối với xã hội;
 2. Dấu hiệu có chứa đựng hoặc bất kỳ sự mô phỏng nào giống với hình quốc kỳ, huy hiệu hoặc phù hiệu của Philippines, hoặc của bất kỳ nước nào;
 3. Dấu hiệu mang tính chất mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu;
 4. Dấu hiệu chứa đựng tên, hình ảnh hoặc chữ ký của một cá nhân nào đó còn sống, trừ khi được phép của người đó, hoặc tên, hình ảnh hoặc chữ ký của Tổng thống Philippines đã qua đời nhưng trong thời gian vợ góa của tổng thống còn sống, trừ khi được người vợ góa đó đồng ý;
 5. Dấu hiệu trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của người khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn được dùng cho hàng hóa hoặc dịch vụ cùng loại hoặc có liên quan với nhau;
 6. Dấu hiệu trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và Philippines;
 7. Dấu hiệu có khả năng lừa dối công chúng, đặc biệt là về bản chất, chất lượng, đặc tính hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ;
 8. Dấu hiệu hoặc chỉ dẫn đã trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa hoặc dịch vụ theo ngôn ngữ thông dụng và được dùng trong thực tế thương mại;
 9. Dấu hiệu hoặc chỉ dẫn dùng trong thươngmại chỉ chủng loại, chất lượng, số lượng, mục đích, giá trị, nguồn gốc địa lý, thời gian hoặc việc sản xuất các hàng hóa hoặc cung cấp các dịch vụ, hoặc các đặc tính khác của hàng hóa hoặc dịch vụ;
 10. Hình dáng bắt buộc phải có do các yếu tố kỹ thuật hoặc do bản chất của bản thân sản phẩm hoặc các yếu tố tác động đến giá trị bên trong của chúng;
 11. Chỉ có riêng màu sắc, trừ khi được định dạng theo mẫu nào đó;

Có bắt buộc phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines để được bảo hộ không?
KHÔNG. Pháp luật Philippines thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu chưa đăng ký trong một thời gian không xác định chừng nào nhãn hiệu vẫn được chủ sở hữu sử dụng liên tục tại Philippines, và công chúng phân biệt được hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó với hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác. Chủ sở hữu những nhãn hiệu không đăng ký này có thể bảo vệ quyền của mình thông qua luật về cạnh tranh không lành mạnh.


Tuy nhiên, chỉ có chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký tại Philippines hoặc người được chủ sở hữu cấp lixăng sử dụng nhãn hiệu mới có quyền khởi kiện bên thứ ba sử dụng trái phép nhãn hiệu của mình theo thủ tục tố tụng hình sự. Ngoài ra, quyền khiếu nại vi phạm nhãn hiệu và các chế tài theo luật nhãn hiệu hàng hóa của Philippines chỉ có hiệu lực đối với những nhãn hiệu đã được đăng ký tại Philippines.

Philippines có áp dụng nguyên tắc “nộp đơn dầu tiên” hay không?
CÓ. Quyền độc quyền đối với nhãn hiệu được cấp cho người nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước trong số những đơn đăng ký cùng một nhãn hiệu cho một nhóm sản phẩm tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Philippines.


Bạn có thể xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris khi đăng ký nhãn hiệu vào Philippines hay không?
CÓ. Philippines và Việt Nam đều là thành viên Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, vì vậy doanh nghiệp Việt Nam có thể xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào Philippines với điều kiện đơn phải được nộp ở Philippines trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên cho cùng một nhãn hiệu ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ một nước thành viên Công ước Paris hoặc kể từ ngày hàng hóa mang nhãn hiệu đó được trưng bày đầu tiên tại triển lãm quốc tế chính thức tại một trong những nước thành viên Công ước Paris. Trong trường hợp xin hưởng quyền ưu, ngày nộp đơn tại Philippines sẽ được tính theo ngày nộp đơn đầu tiên hoặc ngày nhãn hiệu được sử dụng đầu tiên tại triển lãm quốc tế.

Bạn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trực tiếp với cơ quan đăng ký ở Philippines được không?
Nếu người nộp đơn không phải người cư trú hợp pháp hoặc không có cơ sở kinh doanh hợp pháp ở Philippines thì phải nộp đơn qua đại diện tại Philippines.

II. THỦ TỤC NỘP ĐƠN

Ai có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Philippines?
Bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào sản xuất hoặc kinh doanh hàng hóa hợp pháp, người tham gia hoạt động kinh doanh hợp pháp, hoặc người cung cấp dịch vụ trong thương mại, có sử dụng trong thực tế nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì đều có quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ ở Philippines.


Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa vào Philippines tại đâu?
Để đăng ký nhãn hiệu vào Philippines, người nộp đơn phải nộp các tài liệu theo yêu cầu tại Phòng Nhãn hiệu hàng hóa thuộc Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Philippines. Phòng Nhãn hiệu chịu trách nhiệm tra cứu, xét nghiệm và xử lý các đơn nhãn hiệu.

Để đăng ký nhãn hiệu vào Philippines bạn phải nộp các tài liệu và thông tin gì?
Cá nhân, pháp nhân Việt Nam muốn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa vào Philippines cần cung cấp cho đại diện được ủy quyền các tài liệu và thông tin sau:

+ Giấy ủy quyền có công chứng;

+ Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn.

+ 20 mẫu nhãn hiệu;

+ Mô tả nhãn hiệu và dịch nghĩa của nhãn hiệu nếu là nhãn hiệu từ ngữ;

+ Danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ;

+ Giấy đăng ký kinh doanh (nếu người nộp đơn là pháp nhân);

+ Tuyên bố về tài sản của công ty (khai rõ tài sản nhỏ hơn 15 triệu Pêso hay bằng hoặc lớn hơn 15 triệu Pêso)

+ Tài liệu về đơn ưu tiên (nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris)

+ Lệ phí nộp đơn

Lưu ý: Trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào Philippines, người nộp đơn hoặc người đăng ký phải nộp một số bản tuyên bố sử dụng nhãn hiệu trong thực tế ở Philippines kèm theo các bằng chứng sử dụng, nêu không – đơn nhãn hiệu sẽ bị từ chối hoặc đăng ký nhãn hiệu sẽ bị loại khỏi đăng bạ quốc gia.

Lệ phí quốc gia đăng ký nhãn hiệu vào Philippines là bao nhiêu?

Philippines áp dụng hai mức lệ phí quốc gia khác nhau cho hai loại doanh nghiệp nhỏ và lớn. Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tài sản dưới 15 triệu pêsô, doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp tuyên bố tài sản bằng hoặc lớn hơn 15 triệu pêsô.

Phí nộp đơn tương ứng cho doanh nghiệp nhỏ là 830 pêsô/nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ và doanh nghiệp lớn là 1660 pêsô/nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tương tự, lệ phí cấp bằng tương ứng cho công ty nhỏ và công ty lớn là 140 pêsô và 280 pêsô.

III. XỬ LÝ ĐƠN

Đơn nhãn hiệu được xử lý như thế nào và thời hạn xét nghiệm là bao lâu?
Đơn đăng ký nhãn hiệu được xét nghiệm về hình thức xem có đầy đủ những thông tin và tài liệu theo yêu cầu hay không. Nếu đáp ứng đầy đủ, cơ quan đăng ký sẽ thông báo cho người nộp đơn trong đó nêu rõ số đơn và ngày nộp đơn. Sau đó đơn được chuyển sang giai đoạn xét nghiệm nội dung, tức là xem xét dấu hiệu hàng hóa theo luật nhãn hiệu hay không. Thời hạn xét nghiệm đơn nhãn hiệu ở Philippines khoảng từ 15-20 tháng. Những đơn nhãn hiệu được chấp nhận đăng ký sẽ được công bố trên Công báo trong vòng 3 tháng để bên thứ ba có cơ hội phản đối.


Nếu hết thời hạn công bố mà không có bên thứ ba phản đối thì cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu.

Nếu muốn phản đối đơn nhãn hiệu ở Philippines thì phải làm thế nào?
Bất kỳ bên thứ ba nào nếu có căn cứ cho rằng nhãn hiệu được đăng ký sẽ gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của mình có thể nộp đơn phản đối lên Cơ quan sở hữu trí tuệ Philippines trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố đơn nhãn hiệu trên công báo. Người phản đối phải nêu rõ lý do kèm theo các tài liệu chứng minh lý do phản đối của mình (ví dụ bản sao đăng ký nhãn hiệu đã được đăng ký tại các nước khác hoặc các bằng chứng khác bằng tiếng Anh).

Có thể khiếu nại quyết định của Cơ quan đăng ký nhãn hiệu được không?
CÓ. Nếu sau khi xét nghiệm đơn nhãn hiệu, người nộp đơn bị từ chối vì bất kỳ lý do nào. Cơ quan đăng ký sẽ thông báo lý do cho người nộp đơn và người nộp đơn có thời hạn 4 tháng để trả lời hoặc sửa đổi đơn của mình, và sau đó đơn sẽ được xét nghiệm lại. Người nộp đơn có thể nộp đơn khiếu nại lên người đứng đầu Cơ quan sở hữu trí tuệ Philippines để khiếu nại quyết định từ chối cuối cùng của trưởng phòng đăng ký nhãn hiệu.

IV. THỜI HẠN BẢO HỘ VÀ GIA HẠN HIỆU LỰC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Thời hạn bảo hộ đăng ký nhãn hiệu ở Philippines là bao nhiêu lâu và duy trì hiệu lực như thế nào?
Đăng ký nhãn hiệu ở Philippines được bảo hộ trong thời hạn 10 năm, với điều kiện người đăng ký phải nộp bản tuyên bố sử dụng kèm theo bằng chứng sử dụng, hoặc nộp tuyên bố không sử dụng nhãn hiệu trong đó nêu rõ lý do chính đáng ngăn trở việc sử dụng nhãn hiệu. Những tuyên bố trên phải được nộp trong vòng 1 năm sau 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Nếu không nộp bằng chứng sử dụng, đăng ký nhãn hiệu sẽ bị loại bỏ khỏi Đăng bạ quốc gia.


Hiệu lực đăng ký nhãn hiệu tại Philippines có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn xin gia hạn hiệu lực trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn hoặc 6 tháng sau khi hết hạn với điều kiện phải trả thêm phí gia hạn muộn. Lệ phí gia hạn quốc gia trước thời hạn là 2.070 pêsô/nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ (đối với doanh nghiệp nhỏ) hoặc 4.140 pêsô/nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ (đối với doanh nghiệp lớn).

Nhãn hiệu được đăng ký có thể bị hủy bỏ vì những lý do nào?
Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn tại Văn phòng giải quyết khiếu nại để yêu cầu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu của người khác ở Philippines với một trong các lý do sau:

+ Nhãn hiệu được đăng ký không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ;

+ Nhãn hiệu đã trở thành tên gọi thông thường của sản phẩm hoặc dịch vụ;

+ Nhãn hiệu đã bị từ bỏ;

+ Nhãn hiệu được sử dụng nhằm chỉ dẫn sai nguồn gốc sản phẩm hoặc dịch vụ;

+ Nhãn hiệu không được chủ sở hữu sử dụng liên tục tại Philippines hoặc không được li-xăng cho người khác sử dụng liên tục trong thời gian 3 năm hoặc lâu hơn kể từ ngày được đăng ký mà không có lý do chính đáng.

Đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc đăng ký nhãn hiệu có thể được chuyển nhượng cho người khác được không?
CÓ. Người nộp đơn hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu cho người khác. Việc chuyển nhượng phải được lập bằng văn bản và đăng ký tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu và nộp phí chuyển nhượng thì mới có hiệu lực pháp luật.


Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cấp lixăng sử dụng nhãn hiệu của mình được không?
CÓ. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cấp lixăng cho người khác sử dụng nhãn hiệu của mình đối với toàn bộ hoặc một phần hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó, kèm theo các yêu cầu về chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ mà người được cấp li-xăng phải tuân theo.

V. THỰC THI QUYỀN

Bạn phải làm gì khi nhãn hiệu của mình bị vi phạm ở Philippines?
Chủ sở hữu nhãn hiệu là cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài không có hoạt động kinh doanh tại Philippines có quyền khởi kiện người vi phạm nhãn hiệu hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính đ
ối với người vi phạm theo luật pháp của Philippines. Đối với nhãn hiệu đăng ký, hành vi xâm phạm có thể bị xử lý theo trình tự hình sự.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê