Đăng ký nhãn hiệu  hay đăng ký quyền tác giả luôn là vấn đề thắc mắc giữa các đơn vị khi muốn bảo hộ cho mình một tài sản trí tuệ như logo, nhãn hiệu , thương hiệu độc quyền của mình. Vậy đăng ký nhãn hiệu và bản quyền tác giả  có gì khác nhau.

Theo Luật sở hữu trí tuệ, một biểu tượng, hình ảnh, logo… có thể được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới dạng nhãn hiệu hoặc được bảo hộ quyền tác giả dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Một mẫu thiết kế bao bì gói mì ăn liền, chai đựng nước, hộp đựng sản phẩm… có thể được bảo hộ như kiểu dáng công nghiệp hoặc tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Dù bảo hộ dưới dạng nào cũng được độc quyền sử dụng hình ảnh, thiết kế đó trên bao bì, trên sản phẩm hoặc dùng trong quảng cáo.

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu , Cục SHTT phải thẩm định nội dung, xem xét dấu hiệu đó có khác biệt với những nhãn hiệu đã đăng ký trước đó hay không. Nếu có khả năng phân biệt, và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định thì mới cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong khi đó, quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có khâu thẩm định nội dung, không tra cứu xem nội dung tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng… có trùng hay có sao chép của ai hay không. Chỉ sau khi có sự khiếu nại, thì nội dung bên trong của tác phẩm mới được xem xét.

Chính vì lý do này mà việc cấp giấy chứng nhận quyền tác giả không đáp ứng Điều 14.3 của Luật SHTT. Đó là tác phẩm không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Như vậy có thể thấy đối với một trường hợp, khi đăng ký bản quyền tác giả  tại cục bản quyền những tác phẩm gây nhầm lẫn làm ảnh hưởng tới một đơn vị khác đã đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ thì tác phẩm có thể bị thu hồi giấy chứng nhận quyền tác giả. Vì vậy khi đăng ký tại cục bản quyền tác giả thì khả năng thành công cao hơn đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ tuy nhiên rủi ro cũng lớn hơn nếu xảy ra tranh chấp giữa các bên.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập