Cam-pu-chia cũng áp dụng Bảng phân loại hàng hoá và dịch vụ quốc tế theo Thoả ước Ni-xơ. Cả hàng hoá và dịch vụ đều có thể được đăng ký tại Cam-pu-chia, tuy nhiên mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ dùng để đăng ký cho 01 nhãn hiệu với một nhóm hàng hoá dịch vụ.

Tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu  nộp tại Cam-pu-chia đều phải được xét nghiệm về cả nội dung và hình thức. Xét nghiệm nội dung nhằm xác định xem nhãn hiệu đăng ký có trùng hoặc tương tự với những nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thường được cấp trong vòng 5-6 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu quyền tại Việt Nam  1900 6162

Thông tin và tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  tại Cam-pu-chia

(i) Tên đầy đủ và địa chỉ của người nộp đơn;

(ii) Mẫu nhãn hiệu (20 mẫu) kích thước không quá 80mm x 80mm, không dưới 50mm x 50mm;

(iii) Danh mục hàng hoá/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại quốc tế từng nhóm hàng hoá/dịch vụ (nếu biết);

(iv) Thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại một quốc gia trên thế giới gồm số đăng ký, ngày nộp đơn và quốc gia nộp đơn đầu tiên. Nếu nhãn hiệu chưa được đăng ký ở quốc gia nào, ngườI nộp đơn phảI tuyên bố " ý định sử dụng đầu tiên tại Cam-pu-chia" trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

(v) Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris (nếu có), gồm có số đơn, ngày ưu tiên, quốc gia. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và bản dịch tiếng Anh có thể nộp sau sau đó;

(vi) Giấy uỷ quyền được công chứng của người nộp đơn. Giấy uỷ quyền phải được công chứng tại Phòng công chứng của nước sở tại. Giấy uỷ quyền này không cần phải hợp thức hoá lãnh sự. Một giấy uỷ quyền có thể được dùng cho nhiều nhãn hiệu nếu trong Giấy uỷ quyền không đề cập cụ thể một nhãn hiệu nào cả. Để tiến hành nộp đơn sớm, người nộp đơn có thể gửI Giấy uỷ quyền qua fax/email trước, sau đó gửi bản gốc giấy uỷ quyền qua đường bưu điện.

Thời hạn bảo hộ và gia hạn

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Cam-pu-chia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (hoặc từ ngày ưu tiên, nếu có). Giấy chứng nhận Nhãn hiệu có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ buộc phải sử dụng nhãn hiệu tại Cam-pu-chia. Hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu , chủ sở hữu nhãn hiệu  phải nộp "Bản tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu", nếu nhãn hiệu được sử dụng tại Cam-pu-chia, hoặc "Bản tuyên thệ về việc không sử dụng nhãn hiệu", nếu nhãn hiệu không được sử dụng tại Cam-pu-chia cho Cục nhãn hiệu  Cam-pu-chia. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu  không nộp Bản tuyên thệ, nhãn hiệu  sẽ bị đình chỉ nếu có người thứ 3 yêu cầu.

 

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở CAM-PU-CHIA

Thông tin cần cung cấp:

 1. Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của người nộp đơn;
 2. Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài đó;
 3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng Nhãn hiệu này và nếu có thể, các nhóm hàng hoá/dịch vụ của các hàng hoá/dịch vụ tương ứng theo bảng phân loại quốc tế
  (nếu biết);Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn ở nước ngoài nếu xin hưởng quyền ưu tiên.

 

Tài liệu cần cung cấp:

 1. 01 Giấy uỷ quyền được công chứng từ người nộp đơn (như mẫu đính kèm);
 2. 20 mẫu nhãn hiệu (kích thước không dưới 15m x 15mm và không quá 80mm x 80mm);
 3. Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên và bản dịch sang tiếng Anh của tài liệu đó (nếu có).

Thông tin chung:

 1. Một đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Cam-pu-chia chỉ dùng để đăng ký cho một Nhãn hiệu với một nhóm hàng hoá/dịch vụ;
 2. Thời gian từ khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tại Cam-pu-chia là 5-6 tháng;
 3. Thời hạn bảo hộ Nhãn hiệu tại Cam-pu-chia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn
  (hoặc từ ngày ưu tiên nếu có). Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm;
 4. Chủ sở hữu Nhãn hiệu sẽ buộc phải sử dụng  Nhãn hiệu đã đăng ký của mình tại Cam-pu-chia. Hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu, chủ Nhãn hiệu phải nộp "Bản tuyên thệ về việc sử dụng Nhãn hiệu" hoặc "Bản tuyên thệ về việc không sử dụng Nhãn hiệu" cho Cục Nhãn hiệu hiệu Cam-pu-chia. Nếu chủ sở hữu Nhãn hiệu không nộp Bản tuyên thệ, Nhãn hiệu sẽ bị đình chỉ nếu có người thứ 3 yêu cầu.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn & sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê