Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này.

Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng như thế nào?

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm:

Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

Biên bản cam đoan của tác giả.

Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc

Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

Tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

 

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình như thế nào?

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm tạo hình bao gồm:

Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình

Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc

Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

Biên bản cam đoan của tác giả.

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm kiến trúc như thế nào?

Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc

Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

Biên bản cam đoan của tác giả.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ