Hiện tại tôi muốn kiện thì nên bắt đầu từ đâu và chi phí sẽ như thế nào mong được tổng đài sớm hồi đáp.

Người gửi : Phạm Đức Việt

Luật sư trả lời: