Sau 1 năm bán sản phẩm ra thị trường, thấy sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, cơ sở A mới nảy sinh ý định đăng kí sáng chế. Theo anh (chị), cơ sở A có thể đăng kí sáng chế đối với sản phẩm bút bi đặc biệt này không ? Tại sao ?

Cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Sở hữu trí tuệ của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ trực tuyến, gọi:  0986.386.648

 

Luật sư trả lời:

Căn cứ quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009 thì Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Điều kiện bảo hộ sáng chế:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, các điều kiện để được bảo hộ đối với sáng chế được giải thích như sau:

1. Tính mới:

Nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào như: sử dụng, mô tả bằng văn bản... ở phạm vi  trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Sáng chế vẫn được coi là có tính mới nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố và được công bố bằng các hình thức sau:

- Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của chủ sở hữu (tác giả; nhóm tác giả; tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí vật chất cho tác giả dưới hình thức thuê việc, giao việc; chính phủ)

- Sáng chế được chủ sở hữu công bố dưới dạng báo cáo khoa học

- Sáng chế được chủ sở hữu trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

2. Trình độ sáng tạo

Được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào (sử dụng, mô tả bằng văn bản...) ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

3. Khả năng áp dụng công nghiệp

Được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu sáng chế có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Để được bảo hộ là sáng chế thì sản phẩm bút bi của đơn vị A phải đáp ứng đồng thời cả ba điều kiện trên; theo thông tin mà bạn cung cấp có thể thấy:

- Sản phẩm bút bi đã được công khai bằng hình thức sử dụng của người tiêu dùng trước ngày nộp đơn (Sau 1 năm bán sản phẩm ra thị trường, thấy sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng) như vậy không đáp ứng được tính mới của sáng chế là chưa từng bị bộc lộ công khai

- Sản phẩm bút bi đã được công ty A áp dụng nguyên tắc phổ biến trong ngành sản xuất bút bi là thông khí hai đầu của một chất lỏng (mực) để mực chảy đều hơn, nếu như đây là nguyên tắc phổ biến thì sản phẩm này đã không đáp ứng được tiêu chí tính sáng tạo, bởi không có bước đột phá gì ở chiếc bút bi này và những người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực này cũng có thể tạo ra một các dễ dàng.

Như vậy trong ba điều kiện mà luật định, sản phẩm bút bi của đơn vị A đã không đáp ứng được điều kiện, cho nên không đăng ký bảo hộ được là nhãn hiệu. 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Tư vấn về tình huống đăng ký sáng chế chiếc bút bi khi không còn tính mới ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 0986.386.648 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê