Cụ thể, Nghị định 08/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ các điều kiện đối với Bên nhượng quyền tại Điều 5 Nghị định 35/2006/NĐ-CP trước đó, bao gồm:

“Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1.Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

2. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này”.

Theo đó, hiện nay thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Nghị định 08/2018/NĐ-CP  đã bãi bỏ các điều kiện đối với Bên nhận quyền và Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại ghi nhận tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 35/2006/NĐ-CP , bao gồm:

“Điều 6. Điều kiện đối với Bên nhận quyền

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Điều 7. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

1. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

2. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh”.

Kể ngày 15/01/2018, những thay đổi trên chính thức có hiệu lực thi hành!

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề này. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến số: 0986.386.648   để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật sở hữu trí tuệ - Công ty Luật Minh Khuê