1/ Cơ sở pháp lý:

Căn cứ pháp lý

– Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

2/ Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên: có tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp. Sáng chế được quy định về việc bảo hộ theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005. Tuy nhiên có một số trường hợp không được bảo hộ theo luật Việt Nam.

Căn cứ vào Điều 59 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế như sau:

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

3. Cách thức thể hiện thông tin;

4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

5. Giống thực vật, giống động vật;

6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Theo thông tin bạn cung cấp, đối tượng bạn muốn xin bảo hộ sáng chế là một phương pháp quản lý nhân sự cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Phương pháp quản lý nhân sự này của bạn thuộc đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế tại Khoản 2 Điều 59: Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính”Vì vậy bạn không thể xin cấp văn bằng bảo hộ với phương pháp quản lý này.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 0986.386.648 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập